Tillgänglighet

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2012) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft år 2016.  Bestämmelserna gäller också bibliotekens webbtjänster, som ska vara tillgängliga. Om tillgänglighet stiftas det om i Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven iakttas. På Regionförvaltningsverkets sida Tillganglighetskrav.fi hittar du aktuell information, skolningsvideor och råd för att tillämpa tillgängligheten i praktiken.

Material om tillgänglighet på nätet