Symbolen för de allmänna biblioteken och tillgänglighet

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt på sitt möte den 10 –11.11.2016 (protokoll på finska) att rekommendera användandet av en gemensam symbol för biblioteken. Bibliotekens tjänster är öppna för alla, men för att vara tillgängliga måste biblioteken gå att känna igen i den fysiska omgivningen och på nätet.

Bibliotekssymbolen särskiljer de allmänna bibliotekens tjänster från andra tjänster i vilka ordet bibliotek används. Symbolen visar också var biblioteket finns i byggnader där det finns många olika aktörer. Symbolen kan t.ex. hjälpa besökare från andra orter eller personer som har svårt att läsa att hitta till biblioteket.

Symbolen kan användas av allmänna bibliotek vars verksamhet baserar sig på lagen om allmänna bibliotek.

Bibliotekssymbolen består av en bild och ordet bibliotek på olika språk. Vi har gjort
Grafiska riktlinjer för symbolen. Biblioteket eller kommunen behöver inte ändrar sin egen grafiska profil  för att ta i bruk symbolen.

I Biblioteken.fi:s materialbank finns olika versioner av symbolen.

Tillänglighet

Ibruktagandet av symbolen för de allmänna biblioteken är en av åtgärderna för att göra bibliotekstjänsterna tillgängligare både i det fysiska rummet och på nätet.

Publikationen Tillgänglighetsrekommendation för allmänna bibliotek är en guide för praktiskt arbete, planering, utveckling och utvärdering. Publikationen tar upp företeelser och användargrupper som är bra att tänka på i samband med tillgänglighet. Förbättringar som gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att använda biblioteket är till hjälp också för alla andra.

Europaparlamentets och rådets direktiv (2016/2012) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Direktivets bestämmelser anpassas som bäst till den nationella lagstiftningen. Bestämmelserna gäller också bibliotekens webbtjänster.

Material om tillgänglighet på nätet