Liboppi.fi - en inlärningsmiljö för biblioteksanställda

Liboppi-oppimisympäristön temabild, som önskar välkommen

Liboppi.fi är en inlärningsmiljö som är riktad till bibliotekspersonal på de allmänna biblioteken i Finland. I Liboppi hittar du som är anställd på bibliotek webbkurser som du kan delta i oberoende av plats eller tid.

Webbkurserna kan innehålla texter, bilder, ljud, videor och olika inlärningsuppgifter. I Liboppi finns både finsk- och svenskpråkiga kurser. Flera kurser på svenska är på kommande. I Liboppi finns både kurser som är öppna för alla som arbetar på bibliotek  (i bibliotekens gemensamma kategori) och de regionala utvecklingsuppdragens egna kuser för anställda på de egna områdena. För en del av kurserna behöver duförutom ett användar-ID också en separat kursnyckel. Biblioteken som ansvarar för de regionala utvecklingsuppdragen informerar om nya kurser och kursnycklar för sina områden. 

Basinformation om Liboppi: vanliga frågor

Anvisningvideor på Youtube (på finska) :

Innehållet i Liboppi är menat för alla som arbetar på allmänna bibliotek i Finland. 

Klicka dig in på Liboppi!

Liboppi produceras som ett samarbete mellan biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag (Ake) och Helsingfors stadsbibliotek som sköter det riksomfattande utvecklingsuppdraget (Vake). En redaktion med åtminstone en representant för varje Ake-bibliotek och en representant för Vake koordinerar innehållsproduktionen. Varje Ake-bibliotek svarar för att leda redaktionen för två år i gången. Åbo Ake ansvarar för plattformens tekniska underhåll och utveckling. 

Sivu suomeksi