Biblioteksfacklig utbildning

Du kan fråga om aktuella studieprogram direkt av läroanstalten eller söka efter studieprogram i tjänsten Studieinfo.fi

Svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland

På webbplatsen Biblioteksutbilding.fi kan du läsa mer om de svenskspråkiga biblioteksutbildningarna i Finland och de aktörer som erbjuder dem.

Projektets administratör är Finlands svenska biblioteksförening.

Svenskspråkig biblioteksfortbildning

Bl.a. Regionförvaltningsverket och biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag erbjuder fortbildning för bibliotekspersonal.

Biblioteksutbildning på finska

Finskspråkig utbildning inom biblioteksbranschen ges  på alla nivåer allt från grundexamen till högre högskole-examen.

    Biblioteksutbildning i Sverige, Norge och Danmark