Projekt

I biblioteksbranschen genomförs årligen ett stort antal utvecklingsprojekt. Information om en del projekt finns på Biblioteken.fi och / eller Kirjastot.fi. 

På sidorna Publikationer och Julkaisut hittar du slutrapporterna för en del av projekten.

Projekt på Biblioteken.fi och Kirjastot.fi

Information om övriga projekt