Kontaktuppgifter: bibliotek med utvecklingsuppdrag

Det riksomfattande utvecklingsuppdraget

Helsingfors stadsbibliotek

Helmet-bibliotekens regionala fortbildningar: pedagogisk informatiker Katja Jokiniemi, katja.jokiniemi@hel.fi, 040 334 9656

De regionala utvecklingsuppdragen

Borgå stadsbibliotek

Joensuu stadsbibliotek

Kuopio stadsbibliotek 

Lahtis stadsbibliotek

Rovaniemi stadsbibliotek

Tammerfors stadsbibliotek

Uleåborgs stadsbibliotek

Vasa stadsbibliotek

Åbo stadsbibliotek