Kontaktuppgifter: bibliotek med utvecklingsuppdrag

Helsingfors stadsbiblitotek

Chef för bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen, katri.vanttinen@hel.fi,  040 554 8861

Chef för den riksomfattande utvecklingsenheten Matti Sarmela, matti.sarmela@hel.fi,

 0400 940 884

Specialplanerare Aija Laine, aija.laine@hel.fi, 040 650 3238

Borgå stadsbibliotek

Chef för bibliotekstjänsterna Asko Rossi, asko.rossi@porvoo.fi, 040 489 9737

t.f. Kaisa Tolonen, kaisa.tolonen@porvoo.fi, 040 489 9605

Serviceförman Jan Nyström, jan.nystrom@porvoo.fi, 040 596 0592

Informatiker Leila Juusola, leila.juusola@porvoo.fi, 040 676 1456

Informatiker Anne Suvanto, anne.suvanto@porvoo.fi, 040 663 7588

Joensuu stadsbibliotek

T.f. chef för bibliotekstjänsterna Ari Mäkiranta, ari.makiranta@jns.fi, 050 552 8913

Informatiker Seija Salminen, seija.salminen@jns.fi, 050 315 6599

Kuopio stadsbibliotek 

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, paivi.savinainen@kuopio.fi, 044 718 2311

Chef för närservice och regionchef Heli Muhonen, heli.muhonen@kuopio.fi, 044 718 2353

Lahtis stadsbibliotek

Biblioteksdirektör Marja Malminen, marja.malminen@lahti.fi, 050 559 4098

Koordinator för bibliotekstjänsterna Hanna Pitkänen, hanna.pitkanen2@lahti.fi, 044 482 6071

Innehållskoordinator Hanna Huovinen, hanna.huovinen@lahti.fi, 044-4826154

Koordinator för medieforstran Inka Jousea, inka.jousea@lahti.fi, 044-4826153

Rovaniemi stadsbibliotek

Biblioteksdirektör Mikko Paajala, mikko.paajala@rovaniemi.fi, 040 576 2604

Specialbibliotekarie Leena Kinnunen, leena.kinnunen@rovaniemi.fi, 040 591 8923

Tammerfors stadsbibliotek

Chef för biblioteket och medborgarinstitutet Pirkko Lindberg, pirkko.lindberg@tampere.fi, 0400 985 991

Koordinator Jarkko Rikkilä, jarkko.rikkila@tampere.fi, 040 800 7828

Projektplanerare Salla Hyökki, salla.hyokki@tampere.fi, 040 800 7821

Uleåborgs stadsbibliotek

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä, jouni.paakkola@ouka.fi, 050 361 8109

Servicechef för bibliotekstjänster, regionalt utvecklingsuppdrag, Heidi Karhu, heidi.karhu@ouka.fi, 044 703 7330

Vasa stadsbibliotek

Kultur-och biblioteksdirektör  Marita Ahola, marita.ahola@vaasa.fi, 040 521 1863

Biträdande biblioteksdirektör Marja Mikola, marja.mikola@vaasa.fi, 040 169 4438

Åbo stadsbibliotek

Direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula, rebekka.pilppula@turku.fi, 050 590 7691

Servicechef Asko Autio, asko.autio@turku.fi, 050 577 1939

Informatiker Anne Heino, anne.ma.heino@turku.fi, 044 907 2932