Kontaktuppgifter: bibliotek med utvecklingsuppdrag

Helsingfors stadsbiblitotek

Chef för bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen, katri.vanttinen@hel.fi,  040 554 8861

Chef för den riksomfattande utvecklingsenheten Matti Sarmela, matti.sarmela@hel.fi,

 0400 940 884

Specialplanerare Aija Laine, aija.laine@hel.fi, 040 650 3238

Kommunikationsplanerare  Päivi Litmanen-Peitsala, paivi.litmanen-peitsala@hel.fi, 040 334 9483

Borgå stadsbibliotek

Chef för bibliotekstjänsterna Malin Hollmen, malin.hollmen@porvoo.fi

Serviceförman Jan Nyström, jan.nystrom@porvoo.fi, 040 596 0592

Informatiker Elina Karioja, elina.karioja@porvoo.fi, 040 610 2218

Informatiker Tiina Rajala, tiina.rajala@porvoo.fi, 040 539 6368

Joensuu stadsbibliotek

Chef för bibliotekstjänsterna Suvi Pirnes-Toivanen, suvi.pirnes-toivanen@joensuu.fi

AKE-informatiker Vesa Liminka, vesa.liminka@joensuu.fi, 050 432 3294

Kuopio stadsbibliotek 

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, paivi.savinainen@kuopio.fi, 044 718 2311

Informatiker Ulla Ritvanen ulla.ritvanen@kuopio.fi 044 718 2342

Informatiker Johanna Vuorinne johanna.vuorinne@kuopio.fi 044 718 2040 (tjänstledig)
vikarie: Johanna Taskinen johanna.taskinen@kuopio.fi 044 718 2040

Informatiker Maarit Ilmola maarit.ilmola@kuopio.fi 044 718 2341

Chef för närservice och regionchef Heli Muhonen, heli.muhonen@kuopio.fi, 044 718 2353

Gemensam e-post för AKE-ärenden, koulutus.kirjasto@kuopio.fi

Lahtis stadsbibliotek

Biblioteksdirektör  Salla Palmi-Felin, salla.palmi-felin@lahti.fi, 050 559 4098

Koordinator för bibliotekstjänsterna Hanna Pitkänen, hanna.pitkanen2@lahti.fi, 044 482 6071

Innehållskoordinator Hanna Huovinen, hanna.huovinen@lahti.fi, 044-4826154

Koordinator för medieforstran Pasi Kangas pasi.kangas@lahti.fi 044 482 6153

Rovaniemi stadsbibliotek

Biblioteksdirektör Nina Sipola, nina.sipola@rovaniemi.fi, 040 5762604

Specialbibliotekarie Leena Kinnunen (borta 11.2.–15.5.2022), leena.kinnunen@rovaniemi.fi, 040 591 8923

Bibliotekarie Riina Mattila, riina.m.mattila@rovaniemi.fi, 040 849 2737

Bibliotekarie Esko Nousiainen, esko.nousiainen@rovaniemi.fi, 040 849 2737

Tammerfors stadsbibliotek

Chef för bibliotekstjänsterna (t.f.) Niina Salmenkangas, niina.salmenkangas@tampere.fi, 040 800 4404

Koordinator Jarkko Rikkilä, jarkko.rikkila@tampere.fi, 040 800 7828

Projektplanerare Juliaana Grahn, juliaana.grahn@tampere.fi, 040 800 7821

Uleåborgs stadsbibliotek

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä, jouni.paakkola@ouka.fi, 050 361 8109

Servicechef för bibliotekstjänster, regionalt utvecklingsuppdrag, Heidi Karhu, heidi.karhu@ouka.fi, 044 703 7330

Ansvarig informatiker Elina Kauppila, elina.kauppila@ouka.fi, 050 361 8285

Informatiker Ritva Nikola, ritva.nikola@ouka.fi, 044 703 7322

Bibliotekarie Laura Liikavainio, laura.liikavainio@ouka.fi, 040 575 3205

Informatiker Riikka Sirviö, riikka.sirvio@ouka.fi,  040 549 2341

Bibliotekarie Hanna Jarva, hanna.jarva@ouka.fi, 040 558 2601

Gemensam e-post för AKE-ärenden: akeoulu@ouka.fi

Vasa stadsbibliotek

Kultur-och biblioteksdirektör  (t.f.) Sanna Bondas, sanna.bondas@vaasa.fi, 0401822702

Ansvarig serviceplanerare Jimmy Pulli, jimmy.pulli@vaasa.fi, 040 191 6578

Serviceplanerare Anneli Haapaharju, anneli.haapaharju@vaasa.fi, 040 149 5924

Serviceplanerare Tanja Markkula, tanja.markkula@vaasa.fi

Åbo stadsbibliotek

Direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula, rebekka.pilppula@turku.fi, 050 590 7691

Servicechef Asko Autio, asko.autio@turku.fi, 050 577 1939

Informatiker Laura Tyysteri, laura.tyysteri@turku.fi, 040 620 4718 (tjänstledig till 30.6.2022 )

Informatiker Anne Heino, anne.ma.heino@turku.fi, 044 907 2932

Informatiker Leena Pylkkö, leena.pylkko@turku.fi, 040 350 0861 (tjänstledig till 30.6.2022 ), vikarie: Marjut Jussila, marjut.jussila@turku.fi, 040 350 0861

Gemensam e-post för AKE-ärenden AKE-kirjasto@turku.fi