Indexering och klassifikation

Bibliotek, arkiv och museer använder sig av ämnesord för innehållsbeskrivning av material och resurser. Med hjälp av ämnesorden är det också lättare att hitta relevant material. Ämnesorden finns i tesaurusar, ontologier, ämnesordslistor eller som uppslag i register till klassifikationssystem.

En tesaurus är ett strukturerat ämnesordsregister i vilket det mellan termerna finns hierarkiska förhållanden (vidare termer (VT) och snävare termer (ST)), associativa förhållanden (relaterade termer (RT)) och ekvivalenta förhållanden (ersatta termer (ET)).

En ontologi beskriver ett ämnesområdes begrepp och förhållanden mellan begreppen i maskinläsbar form. Relationerna mellan begreppen i en ontologi är bestämda hierarkiskt genomgripande för hela begreppsapparaten, vilket de inte är i en tesaurus. Ontologihierarkins högsta nivå samlar ihop hela ontologisystemets begrepp. Det är möjligt att infoga logik i systemet samt att använda det för olika typer av automatiserade lösningar.

Klassifikationssystemen är oftast hierarkiska och baserar sig på koder. Klassifikationssystem används för att ordna och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben.

Finländska tesaurusar och ontologier

Nationalbibliotekets tesaurus- och ontologiservice Finto ger tillgång till en rad olika nationella tesaurusar och ontologier, bl.a. nedanstående. 

Klassifikationssystem

  • KAB: Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken i Finland. I Webb-KAB kan du söka på ord och klass samt bläddra i klasser och register. 
  • HSKS: Webbversionen av Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. HSKS innehåller tabeller och register. 
  • UDK – Den universella decimalklassifikationen (Universal Decimal Classification, UDC) används över hela världen och har publicerats på flera språk. Flera universitetsbibliotek i Finland använder sig av UDK.