Anvisningar för att lämna in nyheter, meddelanden och annonser

Biblioteken.fi publicerar nyheter, information om kampanjer och andra meddelanden av nationellt intresse. På våra sidor förmedlar vi också information om fortbildning och seminarier, samt annonser om lediga jobb. Alla nyheter och meddelanden som lämnas in på våra sidor skickas också per e-post åt prenumeranterna.

Du kan lämna in förslag på nyheter, meddelanden samt fortbildnings- och arbetsplatsannonser via formulären på våra sidor. Du behöver inte logga in för att fylla i formulären. Redaktionen publicerar texterna, efter att ha kontrollerat dem.

Nyheter

Biblioteken.fi:s Nyheter och Kirjastot.fi:s uutiset innehåller nyheter om biblioteksbranschen eller nyheter som inverkar på branschen. Du kan skicka in nyheterna via formulären nedan:

Fortbildning och seminarier, Lediga arbetsplatser samt meddelanden och kampanjer

Biblioteken.fi och Kirjastot.fi förmedlar både på sina webbsidor och per e-post till prenumeranterna information om biblioteksbranschens aktuella evenemang, fortbildningar, publikationer, arbetsplatser och tips.
För nationella meddelanden och fortbildnings- och arbetsplatsannonser finns det ett separat svenskspråkig och ett separat finskspråkigt formulär. Fälten som syns i formulären beror på vilken meddelandekategori (meddelande, fortbildningsannons eller arbetsplatsannons) du väljer då du fyller i formuläret.

När du skapar en annons för fortbildning eller seminarier kan du fylla i fälten för tema för fortbildningen och tidpunkten för fortbildningen. 

Formulären:

Ifall seminariet eller evenemanget är tvåspråkigt eller på andra språk än svenska eller finska lönar det sig att fylla i både det svenskspråkiga och det finskspråkiga formuläret. Då når informationen både de som har beställt de svenskspråkiga och de som beställt de finskspråkiga meddelandena till sin e-post informationen. 

OBS! Anvisning för att fylla i formuläret för kategorierna Fortbildning och seminarier samt Koulutus ja seminaarit 

Då du lämnar in annonser i kategorin Fortbildning och seminarier eller Koulutus ja seminaarit fyll också i vilket/vilka tema(n) fortbildningen handlar om och vid behov var man kan hitta material efter fortbildningen. De här fälten syns i formuläret när du valt kategorin Kurser och utbildning. Fortbildningens eller seminariets tema fungerar som sökkriterium i Fortbildningskalendern. Fortbildningen syns i Fortbildningskalender bara om fortbildningen har ett datum och ett klockslag. Ifall det är fråga om till exempel en webbkurs utan datum, hittar du information om kursen på sidan Fortbildning och seminarier. De finskspråkiga fortbildningarna syns på sidan Koulutus.

Hur fylla i datum och klockslag i annonsen?

Evenemanget har en tidpunkt

Om evenemanget eller fortbildningen har ett exakt datum och klockslag, ange det i fälten för datum och klockslag. Bara om du fyller i de här uppgifterna syns annonsen i Fortbildningskalendern.

Bild av datumfälten i formuläret för meddelanden, fortbildnings- och arbetsplastannonser

Fyll inte i datumfälten för allmänna meddelanden och arbetsplatsannonser, utan skriv istället i brödtexten om det behövs information om till exempel om ansökningstider.

Fortbildning som inte är knuten till någon speciell dag eller som återkommer till exempel varje vecka

Om fortbildningen du vill annonsera om är en webbkurs eller inte är knuten till någon speciell dag eller plats så lämna datumfälten tomma. I de här fallen går det ut e-postmeddelanden om fortbildningen och den syns på Biblioteken.fi:s sidor, men inte i Fortbildningskalendern.

Ifall fortbildningen försiggår under flera dagar som inte är efter varandra har du två alternativ. Du kan göra en annons för den första fortbildningsdagen och i den också informera om de andra dagar. Du kan också göra separata annonser för alla dagar. Skriv i dessa fall alltså inte in både den första och sista utbildningsdagen i datumfältet i samma annons, eftersom det gör att fortbildningen också syns för alla dagar mellan dessa dagar i Fortbildningskalendern. Om datumen är ifyllda på det sättet, tar vi bort dem från annonsen.

Inlämning av förhandsannonser

Du kan annonsera om ett evenemang redan i förväg fastän programmet inte skulle vara färdigt. Uppge datumet och det uppskattade klockslaget. På det sättet kan deltagarna boka in evenemanget i sina egna kalendrar. Skriv in FÖRHANDSINFORMATION och evenemangets namn i rubrikfältet. När programmet är färdigt, gör en ny annons och skicka en begäran till adressen toimitus@kirjastot.fi  om att ta bort förhandsannonsen. När den nya annonsen publiceras går det ut e-postmeddelanden med den uppdaterade informationen. Om man bara ändrar uppgifterna i den gamla annonsen går det inte ut någon ny e-post.

Evenemangs- och idébanken

Evenemangs- och idébanken finns till för att dela tips på goda idéer. Du kan lämna in ett tips vi ett evenemangs-och idébankens formulär. I Evenemangs- och idébanken kan du också läsa andras tips.

Redaktionen för Biblioteken.fi ansvarar inte för eventuella sakfel i meddelandena och annonserna.

Ta kontakt: Redaktionen för Biblioteken.fi – redaktionen@biblioteken.fi