Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken baserar sig på ett frivilligt avtal.  Konsortiet gör det möjligt för biblioteken att samarbeta kring anskaffning och katalogisering, utbildning, information och marknadsföring.  Konsortiet påverkar aktivt utvecklandet av e-tjänster för bibliotek.

E-material har blivit allt vanligare och det finns många specialfrågor kring användarrättigheter och teknik för digitalt material. Konsortiumet för de allmänna biblioteken grundades för att anskaffa e-material. Anskaffningsförhandlingarna förs ofta med internationella aktörer. Det lönar sig att samarbeta för att testa olika tjänsters användbarhet och tekniska lämplighet för olika apparater och bibliotekssystem och framför allt är det vettigt att samarbeta kring ibruktagandet och marknadsföringen av e-material. Samarbetet medför inbesparingar och ger en större mediesynlighet.

Alla allmänna bibliotek kan ansluta sig

Konsortiets verksamhet koordineras av Helsingfors stadsbibliotek. Alla allmänna bibliotek kan ansluta sig till konsortiet genom att göra ett konsortieavtal.  

Konsortiet konkurrensutsätter e-material

Konsortiet samarbetar med KL-kuntahankinnnat. Det material som ska konkurrensutsättas bestäms av konsortiets medlemmar. Som resultat av konkurrensutsättningen sluts ett ramavtal till vilket biblioteken kan ansluta sig. De bibliotek som är anslutna till konsortiet är inte tvungna att anskaffa materialet, men de får tillgång till avtal uppgjorda av experter och till testade tekniker.

Fokus också på metadataprocesser, information och marknadsföring

Konsortiet för de allmänna biblioteken deltar i förnyandet av metadataprocessen. Målet är att verksamhetsformerna förenhetligas, så att den riksomfattande samkatalogen Melinda kunde användas i de allmänna biblioteken.

Den gemensamma informationen och marknadsföringen utvecklas med målet att göra nätmaterialet lätt att hitta. Det här görs genom att producera riksomfattande tjänster och undervisnings- och marknadsföringsmaterial och förenhetliga identifieringskoder. Samproducerat material innebär att också små bibliotek får tillgång till e-marknadsföringsmaterial. Konsortiet samarbetar med Biblioteken.fi och alla de anslutna biblioteken då det gäller information och marknadsföring.

 

Mer information:

Marja Hjelt
marja.hjelt@hel.fi

KL-Kuntahankinnat