Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken har för närvarande ingen verksamhet

Konsortiet för de allmänna biblioteken är ett samarbetsorgan som bildades 2014, vars verksamhet fokuserade på bibliotekens e -material, det vill säga alla digitala medier, samt metadataprocesser. Konsortiet har 280 kommuner som medlemmar och bygger på ett frivilligt avtal. Konsortiet gjorde det möjligt för biblioteken att samarbeta kring anskaffning och katalogisering, utbildning, information och marknadsföring.  

Konsortiet har aktivt konkurrensutsatt e-material och förhandlat om ramavtal för sina medlemmar. De bibliotek som är anslutna till konsortiet var ändå inte tvungna att anskaffa materialet.

Alla allmänna bibliotek kan ansluta sig

Konsortiets verksamhet koordinerades av Helsingfors stadsbibliotek. Alla allmänna bibliotek kunde ansluta sig till konsortiet genom att göra ett konsortieavtal.  

Konsortiets målsättnigar

Konsortiets syfte var att hitta riksomfattande lösningar och utveckla ett omfattande samarbete. 

Målen för samarbetet var bland annat:

  • att bidra till att utbudet av digitala medier i allmänna bibliotek i hela landet ökar
  • att främja och stödja utveckling och utbyte av e-materialkompetens i allmänna bibliotek
  • att samordna gemensam upphandling och främja bibliotekens kunnande gällande anskaffning
  • att effektivera metadataprocesserna så att biblioteken snabbare får metadata av högre kvalitet
  • att utveckla och genomföra projekt som förbättrar biblioteksarbetets kvalitet och tillgänglighet, samt yrkeskompetensen
  • att förbereda gemensamma nationella projekt och deras projektfinansiering
  • att dela med sig av god bibliotekspraxis, som kan kopieras nationellt
  • att främja bibliotekens nätverkande och lärande av varandra

Användningen av e-material blir hela tiden allt vanligare, så det behövs samarbete på nationell nivå, t.ex. gällande anskaffningar. Anskaffningsförhandlingarna förs ofta med internationella aktörer. Det lönar sig att samarbeta för att testa olika tjänsters användbarhet och tekniska lämplighet för olika apparater och bibliotekssystem och framför allt är det vettigt att samarbeta kring ibruktagandet och marknadsföringen av e-material. Samarbetet medför inbesparingar och ger en större mediesynlighet.

Fokus också på metadataprocesser, information och marknadsföring

Den gemensamma informationen och marknadsföringen utvecklades med målet att göra nätmaterialet lätt att hitta och använda. Det här gjordes genom att producera riksomfattande tjänster och undervisnings- och marknadsföringsmaterial och förenhetliga identifieringskoder. Samproducerat material innebar att också små bibliotek fick tillgång till e-marknadsföringsmaterial. Konsortiet samarbetade med Biblioteken.fi och alla de anslutna biblioteken kring information och marknadsföring.

Kom också ihåg

Mer information:

Du kan fråga efter konsortiets gamla material på adressen  toimitus@kirjastot.fi.