Bibliotek med regionala utvecklingsuppdrag

Bibliotek med utvecklingsuppdragUndervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek trädde i  kraft den 1 januari 2018. Enligt förordningen sköter Helsingfors stadsbbibliotek det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek. Nio bibliotek, varav tre i tvåspråkiga kommuner (Borgå, Vasa, Åbo), har hand om de regionala utvecklingsuppdragen. Systemet med utvecklingsuppdrag ersätter det tidigare systemet med landskaps- och centralbibliotek. 

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts av följande allmänna bibliotek:

  1. Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,
  2. Kuopio stadsbibliotek med kommunerna i Södra Savolax och Norra Savolax som verksamhetsområde,
  3. Lahtis stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen som verksamhetsområde,
  4. Uleåborgs stadsbibliotek med kommunerna i Norra Österbotten och Kajanaland som verksamhetsområde,
  5. Borgå stadsbibliotek med kommunerna i Nyland som verksamhetsområde,
  6. Rovaniemi stadsbibliotek med kommunerna i Lappland som verksamhetsområde,
  7. Tammerfors stadsbibliotek med kommunerna i Birkaland och Mellersta Finland som verksamhetsområde,
  8. Åbo stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta som verksamhetsområde,
  9. Vasa stadsbibliotek med kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten som verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter till biblioteken med utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdragen fastställs i lagen om allmänna bibliotek och innehållet beskrivs också i regeringspropositionens detaljmotiveringar till lagen.

Om de regionala utvecklingsuppdraget sägs det i lagen om allmänna bibliotek bl.a.

"Genom regionala utvecklingsuppdrag skapas förutsättningar för att stärka verksamheten vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet. Utvecklingsuppdragen stöder utvecklingen av och personalens kompetens vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet samt främjar samarbetet mellan de allmänna biblioteken.Ett bibliotek som sköter ett regionalt utvecklingsuppdrag ska samarbeta med andra allmänna bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag, med det allmänna bibliotek som sköter riksomfattande utvecklingsuppdrag och med andra bibliotek."