Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft 22.12.2016. Direktivet innehåller bestämmelser om tekniska krav på tillgängligheten i offentliga aktörers webbtjänster som är öppna för allmänheten och om metoder för att övervaka och rapportera om tillgängligheten. I praktiken förpliktar direktivet organisationerna i offentliga sektorn att utforma sina webbsidor så att de är så lättillgängliga som möjligt och kan användas av alla.

Innehållet på webbsidor och mobila applikationer omfattar såväl text som icke-textuell information, nedladdningsbara dokument och formulär samt tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av autentisering, identifiering och betalning. Direktivet gäller alltså alla allmänt tillgängliga webbtjänster i offentliga sektorn, till exempel organisationernas webbsidor och kontaktformulär och deras elektroniska kundtjänst.

Kraven i direktivet tillämpas enligt följande:
◾ webbplatser som offentliggörs efter 23.9.2018 (= nya webbtjänster), kraven tillämpas från 23.9.2019;
◾ webbplatser som offentliggjorts före 23.9.2018 (= gamla webbtjänster), kraven tillämpas från 23.9.2020;
◾mobila applikationer, kraven tillämpas från 23.6.2021;
◾innehåll i extranät och intranät som offentliggjorts före 23.9.2019, kraven tillämpas först när dessa webbplatser genomgår en omfattande översyn.
 

Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

Enkäten på svenska: https://www.webropolsurveys.com/S/2CDA4213ACBAE22F.par
Enkäten på finska: https://www.webropolsurveys.com/S/B77421047564F014.par

Enkäten är i första hand riktad till organisationer, men också vanliga medborgare kan ge respons via enkäten. Enkäten får delas fritt.

Information om tillgänglighetsdirektivet på finansministeriets webbplats: http://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet