FM Katri Vänttinen vald till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors

FM Katri Vänttinen har valts till direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors. Vänttinen har sedan 2007 arbetat som arkivchef vid Yle.

Till direktörens  arbetsuppgifter hör bland annat att leda och utveckla biblioteksverksamheten och att ansvara för samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen och för det nationella utvecklingsuppdraget som sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Det nationella utvecklingsuppdraget definieras närmare i den nya biblioteksförordningen som kommer att utfärdas i år.

Vänttinen tillträder tjänsten den 1.8.2017. Fram till dess fungerar Tuula Haavisto, som 30.1.2017 valdes till kulturchef, både som biblioteksdirektör och kulturchef.  

Mera information (på finska)