Stöd för informationshanteringen från Tietotermit-ordlistan

Vad menas med öppen data och massdata, eller med multimodala färdigheter och datautvinning? Tietotermit-ordlistan belyser nya begrepp och termer som har ett samband med information. Tietotermit-ordlistan publicerades den 11 december i Nationalbibliotekets Finto-ordlisttjänst www.finto.fi.

Tietotermit är en informationshanteringsordlista som avsetts för omfattande bruk, och som innehåller ca 140 informationshanteringstermer, inklusive definitioner och begreppsdiagram. Syftet med datatermerna är att förtydliga kommunikationen och att stöda informationshanteringen och utvecklandet av den både inom den offentliga förvaltningen och i företag. Ordlistan finns på finska, svenska och engelska.

Tietotermit-ordlistan i Finto.fi

Mera om Tietotermit-ordlistan på finansminsiteriets webbplats