Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Publikationen Yleisten kirjastojen saavutettavuus, som publicerades i juni 2016 och har översatts till svenska. Den svenskspråkiga versionen Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek kan nu kostnadsfritt laddas ner från Kommunförbundets webbutik (som PDF) .  

Bibliotekstjänster är avsedda för hela befolkningen. Tillgänglighet är en central målsättning, som också regleras av lagstiftningen. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk miljö och avstånd. Det finns många andra saker som i praktiken gör det svårt eller till och med omöjligt för många att använda bibliotek eller bibliotekens nätsidor. Åtgärder som leder till bättre tillgänglighet för funktionshindrade är till nytta också för alla andra.

Publikationen Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek är en guide för praktiskt arbete, planering, utveckling och självutvärdering. Den tar upp strategiskt ledarskap, samlingar och material, kundservice, evenemang, pedagogisk verksamhet, kommunikation, ICT- anskaffningar och lokaler och ger tips om hur tillgänglighet och service kan förbättras.

Rekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i skriften, som är utgiven av Finlands Kommunförbund. 

Tillgänglighetsrekomendationer för allmänna bibliotek