Varumärkesskydd för symbolen för de allmänna biblioteken

Symbolen för de allmänna biblioteken har nu registrerats som ett varumärke med numret 268880.

Det är Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken som har ansökt om varumärkesskydd för symbolen. Alla allmänna bibliotek får använda varumärket på nätet i det fysiska rummet och i informations- och marknadsföringsmaterial.

Mera information om symbolen och om tillgänglighet på vår nya sida: http://www.biblioteken.fi/sv/symbolen-for-de-allmanna-biblioteken-och-ti...

Symbolen och grafiska riktlinjer för symbolen finns till förfogande i vår materialbank.

Anvisningar om användningen fås av kommunikationsplanerare Päivi Litmanen-Peitsala, plp@kirjastot.fi och planerare Harri Oksanen, harri.oksanen@kirjastot.fi.

Information om varumärken på Patent- och registerstyrelsens webbplats