Vårseminarium och vårmöte i Tammerfors 13.5.2016

Välkommen till Finlands svenska biblioteksförenings vårseminarium! Seminariet tar upp välmående på arbetsplatsen ur olika aspekter med föreläsningar av terapeuten Leif Westerlund och författaren Sara Jungersten. Nina Åbrandt, biblioteksfunktionär och yogalärare, tipsar om böcker och om rörelseglädje i arbetet. I samband med seminariet hålls föreningens vårmöte.På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Styrelsens verksamhetsberättelse finns tillgänglig under "Protokoll och handlingar" på www.fsbf.fi och bakom länken nedan. 

Vårmötesagenda

Förslag till verksamhetsberättelse 2015

Seminariet är helt gratis att delta i.

Program:
9.00-9.30 Kaffe
9.30-9.45 Välkommen
9.45-10.45 Leif Westerlund 
11.00-12.00 Vårmöte 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.00 Sara Jungersten 
14.00-14.15 Kaffe 
14.15-14.45 Nina Åbrandt 
14.45 Avslutning

Anmäl dig senast 29.4.2016 till konferens@fsbf.fi eller 044-283 10 60.