Bibliotek som deltar

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma tjänst. I tjänsten deltar 51 kommunbibliotek och 20 andra bibliotek.

Specialbibliotek