Bibliotek som deltar

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma tjänst. I tjänsten deltar kommunbibliotek och special- och andra bibliotek.

Specialbibliotek