VAKE är en stark nätverksaktör, utvecklare och ett stöd för biblioteken

Biblioteken.fi-helheten är en del av VAKE, dvs. de allmänna biblioteketens Nationella utvecklingstjänster.

Nu har vi gjort en ny broschyr som presenterar VAKE och dess uppgifter.

Broschyren har  tryckts på finska och svenska. Du kan fråga efter den på adressen tomitus@kirjastot.fi.

På nätet finns broshyren på finska, svenska och engelska  på sidan https://www.kirjastot.fi/vake-esite-2020 och också i Biblioteken.fi:s materialbank

Broschyren riktar sig särskilt till alla som är intresserade av eller involverade i utvecklingsarbete. Övrig bibliotekspersonal och kommunala beslutsfattare hör också till målgrupperna.

VAKE producerar och utvecklar innehåll för webben, erbjuder plattform- och gränssnittstjänster, informationstjänster och andra tjänster för hela landets allmänna bibliotek. Dessutom främjar och stöder VAKE samarbetet mellan biblioteken samt internationell kommunikation.

Basen för VAKE:s verksamhet är samarbete. Bibliotekens kunder har också direkt nytta av många av VAKE:s tjänster.