Spel på biblioteket

Spel är både en del av bibliotekens samlingar och en del av servicen på bibliotek. Digitala spel är ett populärt sätt att uppleva berättelser och spelandet är ett fenomen som biblioteken inte kan bortse från.

Spel som en del av bibliotekssamlingen

Digitala spel

cyw

Digitala spel har länge funnits på bibliotek. Tidigare var det vanligt med speldatorer som man kunde spela olika CD-ROM spel på, men idag har konsolspelen kört förbi dessa. Bibliotekens samlingar innehåller spel riktade både till barn och vuxna för de populäraste spelkonsolerna. Digitala spel är en form av berätteler och är därför en viktig kulturform. Eftersom biblioteken erbjuder sina användare fri tillgång till berättelser, kultur och bildning bör de också erbjuda tillgång till spel. Det finns ett internationellt intresse att få nedladdningsbara spel till bibliotekens samlingar och biblioteken borde i framtiden undersöka möjligheten att börja låna ut digitala spel i form av nedladdningsbara licenser.

Traditionella spel

Throwing dice, Texas Hold 'em Hole Cards

Roll- och brädspel har en lång historia på bibliotek. De första rollspelsböckerna lånades ut redan på 1980-talet. Idag kan man fortfarande hitta decennier gamla klassiska rollspel i bibliotekens samlingar. Under de senaste åren har en del finländska bibliotek satsat på rollspel och deras rollspelssamlingar hör nu till de bästa på internationell nivå. Förutom regelböcker finns det också tilläggsdelar till rollspel att låna. Det finns något för var och en oberoende om man spelar bordsrollspel eller live action-rollspel (LARP), eller om man är nybörjare eller veteran.

Five ivory dice,  A Game Of Thrones board game detail

Brädspel har funnits i åratal på de allmänna bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Idag anskaffas också brädspel riktade till vuxna och det är möjligt att beställa ett brädspel från ett bibliotek till ett annat. Det har visat sig att låntagarna tar bra hand om spelen. Spelen hålls i bra skick, trots att de ofta har många lösa delar. Biblioteken har också möjlighet att köpa in delar som fattas. Feedback från låntagarna som lånar brädspel är viktigt. Genom feedbacken får vi snabbast reda på om spelet är sönder eller ifall någon del fattas.

Några bibliotek lånar också ut klassiska utespel som frisbee, pétanque och det finska sällskapspelet Mölkky. Dessa har varit väldigt populära under sommaren.

Spel som en form av service

 rpg, Children playing video games

Biblioteken lämpar sig bra för spelverksamhet. Spelverksamhet på bibliotek har en lång historia, den första dokumenterade spelklubben samlades på San Franciscos mekaniska bibliotek 1854. Bibliotekens roll gällande spel har utvidgats från att erbjuda material till mer serviceinriktad och handledande verksamhet. Spelverksamhet kräver expertis inom både traditionella och digitala spel.

Bibliotekens spelverksamhet är mångsidig och tjänar både nybörjare och aktiva spelare. Många bibliotek arrangerar spelverksamhet för olika åldersgrupper. Biblioteken har deltagit i både lokala och större spelevenemang utanför bibliotekets lokaler och på detta sätt synliggjort sin spelverksamhet.

En del bibliotek arrangerar regelbundna spelkvällar och -klubbar, antingen självständigt eller tillsammans med olika samarbetsparter. Brädspelsklubbar och rollspelsverkstäder kompleterar bra den mera traditionella verksamheten så som sagostunder, föreläsningar och författarbesök. Eftermiddagsverksamhet för skolelever kan innehålla spelstunder och spelevenemang arrangeras ofta då skoleleverna är på lov. Den Nationella speldagen som arrangeras varje år i november började på bibliotek, men har idag utvidgats till en hel vecka med spelrelaterat program både på bibliotek och andra ställen.

En del bibliotek har spelkonsoler på barn- och ungdomsavdelningen eller i separata rum som är reserverade för spelverksamhet. Spel på bibliotek och spel som hobby har blivit allt vanligare under de senaste fem åren.

Spel som kultur

Nästan alla konsumerar kultur i någon form av berättelser. Vissa läser böcker och tidningar, andra ser på filmer, spelar spel eller lyssnar på berättelser i form av opera eller ljudböcker. Biblioteken har länge haft en stark roll som förmedlare av berättelser. Speciellt i de nordiska länderna är biblioteksanvändarna privilegierade eftersom samlingarna är så stora och biblioteken avgiftsfria. Biblioteken uppmuntrar sina användare att berätta sina egna berättelser i form av rollspel eller noveller. Framtidens författare är bekanta med spel och föredrar kanske att publicerar sina verk i digital form, en trend som syns inom litteraturen redan nu.

SenetGameboard1-ROM

Redan   för tusentals år sedan i tidiga kulturer producerades konst och skrift och tillverkades spel.  De äldsta spelen som hittats på arkeologiska utgrävningar är från ca 5000 f.Kr. De första tärningsspelen fanns redan när människan började använda skrivtecken ungefär 3000 år f.Kr. Även i Finland har det tillverkats spel så länge som staten funnits till. Det kändaste finländska spelet är säkert brädspelet Afrikas Stjärna från 1951. Idag förs finländsk spelkultur ut i världen av Rovio, Remedy, Supercell och andra digitala spelfirmor. Finland är bland toppländerna då det gäller utvecklingen av mobilspel.

Spelfostran på bibliotek

Spelen har kommit till biblioteken för att stanna. Även om formaten kan ändras kommer spelinnehåll också i framtiden att finnas på bibliotek vid sidan om film, musik och litteratur.

Då spelen blivit en del av vardagen behövs nya roller inom biblioteksarbetet. Det är bibliotekens uppgift att främja spelfostran och mediefostran och på så sätt stöda medborgarna i ett samhälle som konstant förändras. Hur kan biblioteken hjälpa medborgarna att bli mediekompetenta? Vad kan göras redan nu?

På biblioteken och på undervisnings- och kulturministeriet har man tagit emot utmaningen. I UKM:s utredning Kirjastot ja media 2012 (Biblioteken och medierna 2012) konstateras att spel kan vara en viktig faktor i stödjandet av delaktighet och medborgerliga färdigheter och utvecklandet av läskunskap. I UKM:s rapport God Mediekunnighet: Nationella Riktlinjer 2013–2016 står det att: "Ett centralt utvecklingsområde är mediefostran som rör digitala spel. Barnens och ungdomarnas spelvanor får ofta mindre uppmärksamhet i familjerna än användningen av andra medier."