Materialanskaffning

Anskaffning och innehållsbeskrivning

Lagen om allmänna bibliotek förpliktar kommunerna att sörja för att sköta och utöka bibliotekens samlingar. I praktiken samarbetar nästan alla kommunbibliotek med biblioteken i de närliggande kommunerna och bildar s.k. biblioteksnätverk. Låntagarna kan vanligtvis använda samma bibliotekskort i alla de bibliotek som hör till biblioteksnätverket.

Anskaffning av fysiska böcker och tidskrifter

Biblioteken anskaffar sitt material i huvudsak via sådana leverantörer de har avtal med. Avtalen för materialförvärv konkurrensutsätts. Leverantören erbjuder en webbutik där biblioteket väljer de böcker som anskaffas. I webbutiken syns både böcker som redan utkommit och förlagens förhandsinformationslistor. Biblioteken i stora städer har egna anskaffningsavdelningar som centraliserat sköter beställningar, inköpsfakturor och budgetuppföljning. 

För små förlag lönar det sig att erbjuda sitt material till biblioteken via kontraktsleverantörerna, eftersom det på det sättet är lättare för biblioteken att anskaffa materialet. För tillfället är det Kirjastopalvelu och Kirjavälitys som är bibliotekens huvudsakliga kontraktsleverantörer. Det lönar sig för förlagen att kontakta bägge leverantörerna och skicka information om sina böcker åt dem. De som väljer böcker i biblioteken får på så sätt information om verken.

Tidskriftsprenumerationer

Bibliotekens tidskrifter konkurrensutsätts och man väljer en gemensam kontraktsleverantör. Kontraktsleverantören sköter centraliserat bibliotekens beställningar och skickar en gång i året inköpsfakturorna för de valda tidskrifterna till biblioteken. Varje bibliotek bestämmer själv om de gratistidskrifter som biblioteket får sätts fram i biblioteket.

Anskaffning av digitalt material

Biblioteken anskaffar digitalt material som tjänster. Biblioteken har för närvarande möjlighet att erbjuda följande material digitalt: böcker, ljudböcker, musik, filmer och webkurser. Det finns många olika tjänsteleverantörer och varje bibliotek bestämmer vilka digitala resurser det erbjuder sina låntagare.

En del av det digitala materialet erbjuds inte för biblioteksdistribution, så biblioteken kan inte köpa allt digitalt material. Då biblioteken anskaffar digitalt material ingår en plattform på vilken låntagarna kan använda materialet. I en del tjänster kan biblioteken inte påverka innehållet på plattformen, utan innehållet köps som ”paket”. Man kan också anskaffa enskilda titlar. Hur materialet anskaffas beror på tjänsten. E-biblioteksprojektet undersöker tillsammans med aktörer inom bokbranschen framtida lösningar för en smidigare användning, teknik och prissättning. 

Anskaffning av annat biblioteksmaterial

Biblioteken anskaffar också musik, noter, filmer, spel och bruksföremål för utlån.  Anskaffningskanaler och –avtal för det här materialet varierar.

Beskrivning av materialet

I bibliotekskatalogen beskrivs bibliotekets material. Vid innehållsbeskrivning och katalogisering används internationella regler och nationella tesaurusar och ontologier. Både materialets fysiska egenskaper och dess innehåll beskrivs. Med hjälp av beskrivningen hittar biblioteksanvändarna det material de behöver och också annat material som kan vara intressant för dem. För biblioteksanställda är beskrivningen av materialet basen för informationssökning och kundbetjäning.

Läs mera om Katalogisering och innehållsbeskrivning