Biblioteksfacklig utbildning

Du kan fråga om aktuella studieprogram direkt av läroanstalten eller söka efter studieprogram i tjänsten Studieinfo.fi

Svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland

Svenskspråkig biblioteksfortbildning

Bl.a. Regionförvaltningsverket och biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag erbjuder fortbildning för bibliotekspersonal.

Biblioteksutbildning på finska

Finskspråkig utbildning inom biblioteksbranschen ges  på alla nivåer allt från grundexamen till högre högskole-examen.

    Biblioteksutbildning i Sverige, Norge och Danmark