Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken

Konsortiet för de allmänna biblioteken är ett samarbetsorgan som bildades 2014, vars verksamhet fokuserar på bibliotekens e -material, det vill säga alla digitala medier, samt metadataprocesser. Konsortiet har 280 kommuner som medlemmar och bygger på ett frivilligt avtal. Konsortiet gör det möjligt för biblioteken att samarbeta kring anskaffning och katalogisering, utbildning, information och marknadsföring.  

Konsortiet har aktivt konkurrensutsatt e-material och förhandlat om ramavtal för sina medlemmar. De bibliotek som är anslutna till konsortiet är ändå inte tvungna att anskaffa materialet.

Alla allmänna bibliotek kan ansluta sig

Konsortiets verksamhet koordineras av Helsingfors stadsbibliotek. Alla allmänna bibliotek kan ansluta sig till konsortiet genom att göra ett konsortieavtal.  

Om ditt bibliotek är intressat av att ansluta sig till konsortiet, kontakta Marja Hjelt (kontaktuppgifter nedan).

Konsortiets målsättnigar

Konsortiets syfte är att hitta riksomfattande lösningar och utveckla ett omfattande samarbete. 

Målen för samarbetet är bland annat:

  • att bidra till att utbudet av digitala medier i allmänna bibliotek i hela landet ökar
  • att främja och stödja utveckling och utbyte av e-materialkompetens i allmänna bibliotek
  • att samordna gemensam upphandling och främja bibliotekens kunnande gällande anskaffning
  • att effektivera metadataprocesserna så att biblioteken snabbare får metadata av högre kvalitet
  • att utveckla och genomföra projekt som förbättrar biblioteksarbetets kvalitet och tillgänglighet, samt yrkeskompetensen
  • att förbereda gemensamma nationella projekt och deras projektfinansiering
  • att dela med sig av god bibliotekspraxis, som kan kopieras nationellt
  • att främja bibliotekens nätverkande och lärande av varandra

Användningen av e-material blir hela tiden allt vanligare, så det behövs samarbete på nationell nivå, t.ex. gällande anskaffningar. Anskaffningsförhandlingarna förs ofta med internationella aktörer. Det lönar sig att samarbeta för att testa olika tjänsters användbarhet och tekniska lämplighet för olika apparater och bibliotekssystem och framför allt är det vettigt att samarbeta kring ibruktagandet och marknadsföringen av e-material. Samarbetet medför inbesparingar och ger en större mediesynlighet.

Fokus också på metadataprocesser, information och marknadsföring

Den gemensamma informationen och marknadsföringen utvecklas med målet att göra nätmaterialet lätt att hitta och använda. Det här görs genom att producera riksomfattande tjänster och undervisnings- och marknadsföringsmaterial och förenhetliga identifieringskoder. Samproducerat material innebär att också små bibliotek får tillgång till e-marknadsföringsmaterial. Konsortiet samarbetar med Biblioteken.fi och alla de anslutna biblioteken kring information och marknadsföring.

Konsortiets verksamhetsberättelser

Konsortiets styrgrupp

Konsortieavtal

Kom också ihåg

Mer information:

Marja Hjelt, planerare, Konsortiet för de allmänna biblioteken
marja.hjelt@hel.fi 09 310 85461