Verktyg för informationssökning

Du kan söka information i bibliotekens böcker och tidskrifter, samt i databaser och webbtjänster. Här hittar du anvisningar om användning av olika informationskällor och -tjänster och hur du effektivt kan söka information.

Bibliotekens böcker och egna lån.

Bibliotekens böcker och egna lån

Du får information om dina lån och reservationer i ditt eget bibliotek. Kontaktuppgifter hittar du i Biblioteksregistret.

Finna.fi

Finna.fi är en nationell söktjänst för bibliotekens, museernas och arkivens material. I sökresultatet finns vid varje träff en rullgardinsmeny där du kan välja ditt eget bibliotek.

Fråga bibliotekarien.

Fråga bibliotekarien

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma webbreferenstjänst. Skicka in en fråga och få ett tillförlitligt svar inom tre vardagar av personal vid biblioteken. I tjänsten kan du också söka efter färdiga svar.
Anvisningar för att söka bland svar

Länkbiblioteket

Länkbiblioteket innehåller pålitliga informationskällor på nätet. Innehållet är ordnat enligt ämne, sökningarna fungerar mångsidigt och det är lätt att följa med nya informationskällor. I Länkbibliotekets samlingar har vi samlat material kring aktuella teman.

Sökmotorer.

Sökmotorer

Det finns många olika sökmotorer. Den mesta använda är Google. Förutom enkla sökningar kan man med Google också göra mer avancerade sökningar eller använda Googles specialsökningar och -tjänster.

Specialdatabaser och register.

Specialdatabaser och register

För specialsökningar finns specialdatabaser. En lista över specialdatabaser hittar du på sidan Databaser och register.

Handledning i informationssökning.

Handledning i informationssökning

I vår handledning i informationssökning ger vi råd om hur det lönar sig att söka information, var det lönar sig att börja och vilka olika sätt du kan använda för att nå ditt mål.

Nyhetsbrev om informationssökning.

Nyhetsbrev om informationssökning

I det finskspråkiga nyhetsbrevet om informationsökning: Tiedonhaun uutiskirje ger vi tips om aktuella informationskällor och hur de kan användas i informationssökning.