Riksomfattande utvecklingsuppdrag

Helsingfors stadsbibliotek har sedan 1981 fram till 31.12.2017 fungerat som centralbibliotek för de allmänna biblioteken. Fr.om. 1.1.2018 sköter Helsingfors stadsbibliotek  det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek som gavs den 2 oktober 2017.

Det riksomfattande utvecklingsuppdraget sköts vid Helsingfors stadsbiblioteks av enheten Nationella utvecklingstjänster, som består av tre team:

  • Teamet för webbtjänster och kommunikation ansvarar för att producera Biblioteken.fi-tjänster och för kommunikation.
  • Teamet för nationellt samarbete ansvarar bl.a. för fjärrlån
  • Det internationella teamet

Enheten Nationella utvecklingstjänster ansvarar tillsammans med stadsbibliotekets Material- och metadata enhet för det Flerspråkiga biblioteketKonsortiet för de allmänna biblioteken och för de allmänna biblioteken del i utvecklingen av den riksomfattande metadataprocessen. 

Möten och rapporter