Riksomfattande utvecklingsuppdrag

Det nationella utvecklingsuppdraget (Valtakunnallinen kehittämistehtävä, VAKE) definieras i Lagen om allmänna bibliotek (2016) så här: ”I syfte att stödja verksamheten vid de allmänna biblioteken på ett rättvist sätt byggs de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster upp och främjas samarbetet mellan de allmänna biblioteken inom ramen för riksomfattande utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdrag för genomförande av gemensamma tjänster ska skötas i samarbete med de allmänna biblioteken och andra bibliotek.” (29.12.2016/1492 7 §). 

Uppdraget sköts av Helsingfors stadsbibliotek och verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Det riksomfattande utvecklingsuppdragets uppgift är att producera webbtjänster för alla bibliotek och biblioteksanvändare. Största delen av tjänsterna upprätthålls både på finska och på svenska och några tjänster finns också på engelska. Följande svenskspråkiga tjänster upprätthålls:

  • Webbplatsen Biblioteken.fi: information om bibliotek, informationssökning, digital handledning, specialtjänster och projekt, samt information för anställda inom biblioteksbranschen, bl.a. annonser om lediga arbeten, kurser, fortbildningar och annat aktuellt. På finska: Kirjastot.fi och på engelska: Libraries.fi. 
  • Bibliotekskanalen: bibliotekens Webb-TV och radio. På Bibliotekskanalen finns program på svenska och program med svensk textning. På finska: Kirjastokaista och på engelska: Library Channel.
  • Biblioteksregistret: I Biblioteksregistret hittar du information om biblioteken i Finland (kontaktuppgifter, öppethållningstider, tjänster m.m.). På finska: Kirjastohakemisto och på engelska: Library Directory.
  • Boksampo: de finländska bibliotekens webbtjänst för skönlitteratur. I Boksampo kan du hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser. Du kan se om böckerna finns inne på ditt bibliotek, berätta om böcker du har läst och rekommendera dem åt andra. Sidospår  är en egen avdelning för ungdomsböcker i Boksampo. Här hittar du presentationer av och tips om ungdomsböcker, bokhyllor med ungdomsböcker, bloggar och boktips på video. På finska: Kirjasampo och Sivupiiri.
  • eBiblioteket ger dig möjlighet att använda de allmänna bibliotekens elektroniska material. En del av materialet kan läsas fritt medan en del kräver ett bibliotekskort och ett lösenord knutet till kortet. På finska: eKirjasto och på engelska: eLibrary
  • Fråga bibliotekarien: Via ett formulär kan du ställa frågor direkt till biblioteken. Svaret får du inom tre arbetsdagar, du kan också läsa svar på andras frågor. På finska: Kysy kirjastonhoitajalta och på engelska: Ask a Librarian. 
  • Länkbiblioteket: I Länkbiblioteket hittar du utvalda länkar beskrivna av bibliotekspersonal. På finska: Makupalat
  • Fono.fi: biblioteksanpassad version av skivarkivets Fono-databas vid Yle arkivet. Fono.fi innehåller uppgifter om alla skivor som skaffats till arkivet sedan 1974. På finska: Fono.fi
  • Samsök: I Frank-samsök kan du söka böcker och annat material vid så gott som alla öppna finländska bibliotek och även från flera olika databaser samtidigt. På finska Monihaku och på engelska: Metasearch. OBS! Tjänsten läggs ner i slutet av 2022.
  • Statistikdatabasen för Finlands allmänna bibliotek: I statistikdatabasen finns årlig statistik för de allmänna biblioteken. Det är undervisnings- och kulturministeriet som svarar för uppgifterna i statistikdatabasen. På finska: Suomen yleisten kirjastojen tilastot och på engelska: Finnish Public Libraries Statistics

Tjänster med enbart finskspråkigt gränssnitt: Digi - Yleisten kirjastojen digitoitu aineisto och Musiikkikirjastot.fi. I Musiikkirjastot.fi finns enstaka svenskspråkiga ”skivhyllor”, dvs, artiklar om olika musikalbum. Information på svenska om bibliotekens musiktjänster finns på sidan Bibliotekens musiktjänster.

Också Helsingfors stadsbiblioteks fjärrlånsenhet är en del av det riksomfattande utvecklingsuppdraget. 

Biblioteken.fi:s innehållsproduktion

Nationellt främjande av samverkan och utveckling

Det nationella utvecklingsuppdraget främjar också samverkan mellan biblioteken och fungerar i nationella nätverk över sektor- och branschgränser. En viktig del av samverkan är genomförandet av Finna-visionen. 

Den nationella samverkan främjas också genom att ordna gemensamma möten med UKM, Regionförvaltningsverken och biblioteken som sköter regionala uppdrag och specialuppdrag. Mötena hålls i regel två gånger i året. Mötesprotokollen (finskspråkiga) finns att läsa på webbplatsen Kirjastot.fi. 

Helsingfors stadsbibliotek sköter fr.om. år 2018 det riksomfattande utvecklingsuppdraget enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek som gavs den 2 oktober 2017. Fram till 31.12.2017 fungerade Helsingfors stadsbibliotek som centralbibliotek för de allmänna biblioteken. Protokoll (på finska) över centralbibliotekets verksamhet kan fås från redaktionen för Biblioteken.fi (redaktionen@biblioteken.fi). 

I Koordineringsgruppen för Biblioteken.fi diskuteras Biblioteken.fi:s tjänster. I gruppen finns representanter för olika bibliotekssektorer. Koordineringsgruppens (finskspråkiga) protokoll kan läsas på koordineringsgruppens webbsidor. 

Det riksomfattande utvecklingsuppdraget främjar kunskapsbaserad ledning genom att aktivt medverka i statistikarbetsgruppen, samt genom att delta i att utveckla verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande. Om bibliotekens verkningsfullhet och kunskapsbaserad ledning kan du läsa om (på finska) på webbplatsen Vaikuttavuus

Mera om det riksomfattande utvecklingsuppdraget kan du läsa om i Vake-broschyren

Om utvecklingsuppdraget i lagar och förordningar: