Biblioteksfackliga tidningar

 Finland

  • Bibban  / Finlands svenska biblioteksförening
  • InformaatiotutkimusFöreningen för informationsforskning
  • Kirjastolehti / Finlands biblioteksförening (största delen på finska)
  • Kreodi / Yrkeshögskolebibliotekens nättidning. (på finska)
  • Läraren / Organ för Finlands svenska lärarförbund
  • Tietolinja / Helsingfors universitetsbiblioteks infoblad (på finska)
  • Tietue  f.d. Verkkomakasiini / Jyväskylä universitetsbibliotek (på finska)

Sverige

Danmark

Norge