Flerspråkiga biblioteket

Information om Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket ger alla som bor i Finland möjlighet att läsa böcker på sitt eget språk. Bibliotekets samlingar finns på Helsingfors stadbibliotek, men man kan låna materialet också via det egna biblioteket.

I det flerspråkiga biblioteket finns det material för vuxna, barn och ungdomar på ca 80 olika språk. Största delen av bibliotekets material är böcker, men i samlingarna finns också musik, filmer och tidskrifter.

Du kan söka efter det Flerspråkiga bibliotekets material i Helmet-databasen med hjälp av den avancerade sökfunktionen. Välj språk i språkmenyn för att söka material på ett visst språk. 

Flerspråkiga biblioteket får statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information: monikielinenkirjasto@hel.fi  och på Flerspråkiga bibliotekets finskspråkiga sidor

Vi finns också på Facebook: www.facebook.com/monikielinenkirjasto

Flerspråkiga bibliotekets video

Flerspråkiga biblioteket.
Se videon på Bibliotekskanalen
Svenskspråkig video om Flerspråkiga biblioteket

Fjärrlån från Flerspråkiga biblioteket

Det flerspråkiga biblioteket skickar både enskilda lån och cirkulerande samlingar som fjärrlån till andra bibliotek. Lånetiden för de cirkulerande samlingarna är 3-4 månader och de kan förnyas upp till fem gånger. Det flerspråkiga biblioteket lånar inte ut samlingar med böcker på de nordiska språken eller på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, estniska och ryska. Böcker på dessa språk kan beställas som enskilda fjärrlån.  Det kostar ingenting för biblioteken att beställa cirkulerande samlingar, men de måste betala postavgiften för returnering av samlingarna.

Biblioteken kan beställa de cirkulerande samlingarna per e-post kaukopalvelu@hel.fi eller per telefon 09-310 85 432.

Hylltexter, broschyrer och bibliotekspresentationer på olika språk

Tips på litteratur på olika språk

Kunderna och bibliotekspersonalen har önskat tips på litteratur på olika språk. Flerspråkiga biblioteket producerar och publicera boktips till olika målgrupper (t.ex.  till exempel barn och ungdomar) med olika språk som modersmål,Tipsen publiceras bland annat på Flerspråkiga bibliotekets webbsida på Helmet.fi, Kirjastot.fi och Flerspråkiga bibliotekets Facebook-sida.

Litteratur på Ukrainska: 

  • Ljudböcker för barn och vuxna / Audiobooks for children and adults (avgifsfria/free):

Nya böcker i Flerspråkiga biblioteket (Helmet):

Vi kan också sammanställa tipslistor över olika teman. Ge oss förslag på tips: monikielinen.kirjasto@hel.fi.

Kontaktuppgifter:

Riitta Hämäläinen
riitta.hamalainen@hel.fi
tfn 09-310 85 402

Eeva Pilviö
eeva.pilvio@hel.fi
tfn 09-31085460

Kirsi Vanharanta
kaukopalvelu@hel.fi
tfn 09-310 85 432

Länkar

Information om Finland

Finska språkkurser

De finländska bibliotekens webbplatser och material

Utländska biblioteks webbplatser