Flerspråkiga biblioteket

Information om Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket ger alla som bor i Finland möjlighet att läsa böcker på sitt eget språk. Bibliotekets samlingar finns på Helsingfors stadbibliotek, men man kan låna materialet också via det egna biblioteket.

I det flerspråkiga biblioteket finns det material för vuxna, barn och ungdomar på ca 80 olika språk. Största delen av bibliotekets material är böcker, men i samlingarna finns också musik, filmer och tidskrifter.

Du kan söka efter det Flerspråkiga bibliotekets material i Helmet-databasen med hjälp av den avancerade sökfunktionen. Välj språk i språkmenyn för att söka material på ett visst språk. 

Flerspråkiga biblioteket får statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information: monikielinen.kirjasto@hel.fi  och på Flerspråkiga bibliotekets finskspråkiga sidor

Vi finns också på Facebook: www.facebook.com/monikielinenkirjasto

Flerspråkiga bibliotekets video

 

 

Fjärrlån från Flerspråkiga biblioteket

Det flerspråkiga biblioteket skickar både enskilda lån och cirkulerande samlingar som fjärrlån till andra bibliotek. Lånetiden för de cirkulerande samlingarna är 3-4 månader och de kan förnyas upp till fem gånger. Det flerspråkiga biblioteket lånar inte ut samlingar med böcker på de nordiska språken eller på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, estniska och ryska. Böcker på dessa språk kan beställas som enskilda fjärrlån.  Det kostar ingenting för biblioteken att beställa cirkulerande samlingar, men de måste betala postavgiften för returnering av samlingarna.

Biblioteken kan beställa de cirkulerande samlingarna per e-post kaukopalvelu@hel.fi eller per telefon 09-310 85 432.

Utländska biblioteks webbplatser