Rådet för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken (YKN) koordinerar samarbetet mellan de allmänna biblioteken och utgör ett organ för gemensamma ställningstaganden. Rådet representerar de allmänna biblioteken i samarbetet kring det nationella biblioteksnätet. 

 Rådets stategi, verksamhet och medlemmar

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är rådets verkställande organ.

Rådets utlåtanden och ställningstaganden

Rådet har bl.a. tagit ställning till medborgarinitiativ och adresser på bibliotek.

Arbetsgrupper 

De allmänna biblioteken är representerade i olika arbetsgrupper och organisationer.

Övriga råd inom bibliotekssektorn

Rådets kontaktpersoner

Biblioteksdirektör Päivi Savinainen, ordförande 2022–2024
Kuopio stadsbibliotek
Maaherrankatu 12
70100 Kuopio
+358 44 718 2311
paivi.savinainen@kuopio.fi

Bibliotekschef Nina Sipola, viceordöfrande och beredare 2022–2024
Rovaniemi stadsbibliotek
Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi
+358 40 576 2604
nina.sipola@rovaniemi.fi