Lediga jobb

Bibliotekarie till Lojo huvudbibliotek

Vi söker till Lojo huvudbibliotek en bibliotekarie för fast anställning från och med 1.8.2024.

Du svarar för samlingen av skönlitteratur för de vuxna och hembygdssamlingen på huvudbiblioteket. Ditt arbete omfattar val av material, skötsel av samlingar, kundservice på bibliotekets informationstjänster och arrangemang för evenemang som gäller de vuxnas litteratur och för handledningar som läsecirklar och författarbesök.

Bibliotekstjänster för den vuxna befolkningen och arbete för läsförmåga utgör en väsentlig del av dina ansvarsområden. Du deltar i Lojo stadsbiblioteks teamverksamhet och i planeringen och utvecklingen av bibliotekets verksamhet.

Befattningen förutsätter bra kännedom om biblioteksbranschen och de vuxnas skönlitteratur samt bra kunskaper i finska. Andra språkkunskaper räknas som merit.

Vi värdesätter en kundorienterad inställning, ett innovativt och experimentellt arbetssätt, samarbets- och organisationsförmåga och erfarenhet av biblioteksarbete för de vuxna.

Arbetstiden är 36,25 h/vecka. I arbetet ingår regelbundet kvälls- och lördagsarbete.

Lojo stad är utbildningsvänlig och stöder de anställdas utbildning. Vi erbjuder förmåner som stöder din ork och ditt välbefinnande, pausgymnastikprogram, förmåner för välbefinnande och motion samt lunchförmån. Vi uppskattar balans mellan arbete och fritid.

Behörighetsvillkoret är lämplig högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken de sökande har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå.

Grundlön är 2 833,93 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls veckorna 24 och 25.

Mer information ges av:
Aino Mykrä, p. 044 374 1379, aino.mykra@lohja.fi

Lojo stad satsar på personalens välbefinnande och utveckling. Vi uppskattar vår personals kompetens och strävar efter att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i arbetet. Lojo stad uppskattar likvärdighet och mångsidighet i arbetsgemenskapen. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder.

Lojo är frivilligt tvåspråkig stad.

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på Kuntarekry inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 6.6.2024 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-151-24. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Ort
Lojo
Plats
Lojo
Börjar
Slutar
Organisation
Lojo stadsbibliotek
Kontaktperson
Aino Mykrä
Telefon
044 374 1379