Meddelanden och kampanjer

Dela med dig av din erfarenhet av läskunnighetsarbete på bibliotek!

Som en ny metod för datainsamling testar Regionförvaltningsverket en digital vägg vid bedömningen av basservicen. Som verktyg använder vi plattformen Padlet, där du kan skriva dina synpunkter på det läskunnighetsarbete som utförs på biblioteken och förutsättningarna för det. 

Padlet-väggen har tre frågor. Du kan svara på varje fråga genom att trycka på plusknappen under rubriken. Svaret blir det lägsta i avsnittet. Du kan också med en tumme gilla eller instämma i andras kommentarer. Besvarandet sker anonymt. 

Länk till Padlet-väggen 

Regionförvaltningsverken utvärderar bibliotekens verksamhet som en del av utvärderingen av basservicen. Detta grundar sig på lagen om allmänna bibliotek 1492/2016 och lagen om regionförvaltningsverken 2009/896.

Nu utvärderas genomförandet av läskunnighetsstrategin och främjandet av läskulturen i bibliotekens verksamhet. Som traditionella informationskällor i utvärderingen använder vi statistik från de allmänna biblioteken samt en webropolenkät som sänts till biblioteken.

Information: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth(at)avi.fi, tfn 0295 018 762