Meddelanden och kampanjer

Månadsbrevet för april finns ute nu!

I månadsbrevet samlas de viktigaste och mest aktuella nyheterna från Erte i ett och samma paket.

Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki