Meddelanden och kampanjer

Nationell enkät om samlingar

Bibliotekens verksamhetsmiljö har under de senaste åren förändrats på många sätt och förändringarna inverkar också på bibliotekens samlingar. Samlingarna har ändå inte granskats nationellt med tanke på förändringarna i verksamhetsmiljön. Bara få undersökningar om samlingarna i de allmänna biblioteken har publicerats i Finland. Med tanke på bibliotekens framtid är det ändå viktigt att vi har information på nationell nivå om en så central del av vår verksamhet som samlingarna. 

Vi kartlägger nu de allmänna bibliotekens samlingar och beståndsarbete med en riksomfattande enkät som har skickats till alla bibliotek. Enkäten har gjorts av en arbetsgrupp med medlemmar från bibliotek av olika storlek runt om i Finland. Enkäten är en webbenkät och man kan svara på den fram till 9.6. Enkäten finns på finska och svenska. Resultaten av enkäten publiceras i en rapport under hösten 2024. Arbetsgruppen hoppas på svar från alla allmänna bibliotek. 


Arbetsgrupp:
Kaisa Hypén, Åbo stadsbibliotek
Aija Laine, Nationella utvecklingsuppdraget
Minna Männikkö, Uleåborgs stadsbibliotek
Liisa Nikkilä, Ylöjärvi stadsbibliotek 
Jonna Saarijärvi, Kurikka stadsbibliotek
Kirsi Salminen, Helsingfors stadsbibliotek
Svenskspråkig version: Anna-Maria Malm, Nationella utvecklingsuppdraget
Mer information: Aija Laine, aija.laine@hel.fi