Meddelanden och kampanjer

OBS! Webbadministratörer och innehållsproducenter

FÖRHANDSVARNING

Webbplatsen Helmet.fi kommer under våren att föras över till Finna-plattformen. I samband med detta kommer webbplatsens innehåll att omorganiseras. Det är möjligt att det finns direkta länkar på era sidor som leder exempelvis till Ryskspråkiga bibliotekets eller Flerspråkiga bibliotekets sidor på Helmet. Dessa länkar kommer inte längre att fungera efter plattformbytet.

Exakt information om hur innehållet kommer att ordnas blir klart i mars-april. Vi kommer tillsammans med Helmet-administratörerna att skapa riktlinjer för var man i fortsättningen hittar innehåll som gäller hela Finland på Helmet-sidorna. Det är redan nu värt att kontrollera på de olika språkversionerna av era egna sidor var det finns länkar till Helmet.

De nya Helmet-sidorna byggs upp på adressen https://helmet.finna.fi. Innehållet kommer gradvis att läggas till där.

Organisation
Biblioteken.fi