Meddelanden och kampanjer

Framtidens toner – handbok och digitalt escape room-spel kommer att öppna dörrarna till bibliotekets nya musiktjänster

Framtidens toner – handbok och digitalt escape room-spel kommer att öppna dörrarna till bibliotekets nya musiktjänster

 

Utvecklingsbiblioteken i Birkaland och Mellersta Finland (AKE Tammerfors) samt Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (AKE Vasa) har gett ut en handbok och ett escape room-spel om bibliotekens musikkunskaper. Detta är den fjärde handboken som publiceras av Birkaland och Mellersta Finlands utvecklingsbibliotek. Det digitala escape room -spelet är det första i sitt slag och ett unikt sätt att lära sig något nytt.

Handboken Framtidens toner – musikbibliotekens potential som publiceras i januari, framhäver musikbibliotekens potential och ger stöd för framtidens kompetens. Sätten som musik konsumeras på förändras hela tiden och dessa trender påverkar också till musikbibliotekets arbete. Ökad användning av streamingtjänster har t.ex. lett till att efterfrågan på skivor har minskat.

 

Den ansvariga koordinatorn för utvecklingsuppdraget Jarkko Rikkilä tror att den nya handboken kommer att vara användbar för biblioteksledning, lärande och som läromedel för nya bibliotekarier. Planeringen av handboken började vid ett nationellt evenemang och den utvecklades genom gränsöverskridande samarbete mellan AKE-regionerna. Handboken skrevs av bibliotekarien Ilona Heinonen från Tammerfors stadsbibliotek.

 

  • Den fjärde boken i vår publikationsserie kompletterar de tidigare utmärkt. Samarbetet med ett annat AKE-bibliotek, Vasa, höjde effektiviteten till en ny nivå. Det finns många möjligheter till musikaktiviteter och tjänster som biblioteken bör se och dra nytta av. Ilona strukturerade dessa på ett utmärkt sätt i publikationen, säger Rikkilä.

 

Den elektroniska versionen av handboken har publicerats på både finska och svenska och de är fritt tillgängliga för alla.

 

En tidlös handbok för musikaktörer

 

Modern musikverksamhet i bibliotek fyller många av bibliotekslagens funktioner. Samlingar, hobbyer och pedagogik ger gemensamma plattformar för människor och musik att uttrycka sig. Via musikevenemangen och samarbete får vi nya musikintresserade kunder till biblioteken. Samarbete med andra förstärker polyfonin och musikens mångfaldighet och de olika representationerna kommer också bättre fram.

 

Ilona Heinonen berättar att boken Framtidens toner – musikbibliotekens potential innehåller en hel del tips för både små och stora bibliotek.

 

  • Musiktjänsterna ska vara mångsidiga. Boken innehåller många konkreta fallstudier från t.ex. Finland och Odense, Danmark. Övningarna och uppgifterna uppmanar läsaren att reflektera över musikens utveckling ur det egna arbetets perspektiv, säger Heinonen

 

Spela escape room online och rädda en bibliotekarie i knipa

 

Innehållet i handboken Framtidens toner – musikbibliotekens potential är länkat till det digitala escape room -spelet på akeroomescape.fi. I spelet är målet att rädda en bibliotekarie i knipa. Hen tillbringar en speciell arbetsdag på musikavdelningen. Spelet skapades av utvecklingsbiblioteken i Vasa och Tammerfors och implementerades av Linda Mannila (Unlock it).

 

Publiceringsevenemang fre 21.1

 

Utgivningen av den nya handboken och spelet kommer att firas via ett Teams-evenemang som är öppet för alla fredagen den 21 januari. kl. 10.00-11.30.  Du kan delta i eventet utan att föranmäla dig med denna Teams-länk.

 

Läs handboken och spela escape room -spelet

 

Framtidens toner – musikbibliotekens potential kommer att delas ut i tryckt form till biblioteken i Birkaland och mellersta Finland. Dessutom finns en e-publikation på finska och tillgängliga PDF-publikationer på finska och svenska.

 

Tutustu Ääniä tulevaisuudesta - musiikki, kirjastot ja mahdollisuudet -julkaisuun (på finska): https://www.tampere.fi/kirjasto/pike/musiikkijulkaisu/

 

Se Framtidens toner – musikbibliotekens potential (på svenska): https://www.akepampas.fi/yleinen/framtidens-toner-musikbibliotekens-potential/

 

Bibliotekarien utan förflutet- ett escape room-spel med musik som tema: http://akeroomescape.fi

 

 

Ytterligare information:

 

Tammerfors stadsbibliotek

Regionalt utvecklingsuppdrag

koordinator Jarkko Rikkilä

040 800 7828, jarkko.rikkila@tampere.fi

http://akepike.fi

 

Vasa stadsbibliotek

Regionalt utvecklingsuppdrag

serviceplanerare Anneli Haapaharju

040 149 5924, anneli.haapaharju@vaasa.fi

http://www.akepampas.fi/

 

Organisation
Vasa stadsbibliotek
Kontaktperson
Anneli Haapaharju
Telefon
0401495924