De allmänna bibliotekens statistik för 2019 har publicerats: användningen av biblioteken ökar och utlåningen av e-material ökar kraftigt

Regionförvaltningsverket har skickat ut ett pressmeddelande om de allmänna bibliotekens nationella statistik för år 2019.  Under åren de senaste fem åren ökade antalet besökare i biblioteken i hela landet med i genomsnitt nästan 9 procent. Under åren 2014–2019 har meröppettiderna ökat nästan femfaldigt, vilket har ökat tillgängligheten till biblioteken, fastän antalet verksamhetsställen minskat en aning.

Fysiska besök

Biblioteken är en betydande aktör som ökar människors välmående, delaktighet och tillhörighet. Biblioteken ordnade mer än 40 000 evenemang som samlade omkring en miljon deltagare.

På basis av användningssiffrorna behövs ökad anskaffning av e-material. Under fem år har bibliotekens köp av e-böcker ökat med 144 procent och utlåningen av dem med 336 procent. Under samma period har antalet användningar av e-tidningar ökat med 390 procent och användningen av e-videor med 490 procent. E-material utgör för närvarande mindre än en procent av bibliotekens alla samlingar.

E-material

Utlåningen av e-böcker har ökat med med 336 procent  och utlåningen av e-tidningar har ökat med 390 procent under perioden 2015-2019.

Barnboksutlåning

Biblioteken har särskilt satsat på köp av barnböcker.

Barnboksutlåningen har ökat med dryga tio procent. Det här verkar bero i alla fall delvis på att biblioteken särskilt har satsat på köp av barnböcker, på fem år ökade köpen med 20 procent.

I huvudstadsregionen ökade användningen av biblioteken betydligt, delvis på grund av det nya centrumbiblioteket Ode: t.ex antalet besökare ökade med 23 procent under året,  vilket ökade besökarantalet i hela landet.


Läs pressmeddelandet

Lue koko tiedote