Digitaliserade finlandssvenska tidningar blev publiksuccé

Nationalbibliotekets arbete med att digitalisera alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland framskrider i god takt. I dagsläget är samtliga tidningar utgivna till och med 1949 tillgängliga för allmänheten via webbtjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Nedladdningsstatistik från de senaste fem åren visar att de finlandssvenska tidningarna hör till de populäraste materialen i tjänsten.

Finlandssvenska tidningar slår användarrekord 

Statistik från digi.kansalliskirjasto.fi visar tydligt att användarna hittat de svenskspråkiga tidningarna. Av de 100 mest nedladdade tidningarna i tjänsten under perioden januari–oktober 2022 är 20 svenskspråkiga. Delvis förklaras detta av att de svenskspråkiga tidningarna är öppna för användning till och med år 1949, det vill säga tio år längre än de finskspråkiga, men trenden är ändå tydlig. För vissa tidningars del har antalet nedladdningar till och med tredubblats sedan 2017. Användningen av till exempel Hufvudstadsbladet har ökat markant år för år, och 2022 är tidningen den mest nedladdade i tjänsten, även då man inkluderar den finskspråkiga dagspressen. Också nedladdningarna av bland annat Åbo Underrättelser och Vasabladet har ökat kraftigt.. 

1980- och 1990-talstidningar nu tillgängliga digitalt på arkiv och friexemplarsbibliotek 

Vad skrev den finlandssvenska pressen om 1980-talets kasinoekonomi eller Finlands ansökan om EU-medlemskap 1994? Nu går det enkelt att ta reda på, eftersom 99 procent av de svenskspråkiga tidningarna från 1980–2005 har digitaliserats. Tidningar som inte är öppna på digi.kansalliskirjasto.fi finns tillgängliga till och med år 2018 på Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, Brages pressarkiv i Helsingfors, Ålands landskapsarkiv i Mariehamn och på Nationalbiblioteket och övriga friexemplarsbibliotek runt om i landet. Arkiven och biblioteken välkomnar forskare, journalister, författare och alla andra som är intresserade av svenskspråkiga tidningar från de gångna åren.   

”Vi gläder oss åt att kunna erbjuda tillgång till den digitaliserade finlandssvenska dagspressen. Arkiven och biblioteken är öppna för alla och tidningarna kan studeras på flera olika håll i landet. Tidningarna är också sökbara, så att var och en enkelt kan leta fram intressant material”, berättar Kristina Linnovaara, arkivchef på Svenska litteratursällskapet. 

Välfungerande samarbete möjliggör stor kulturgärning 

Digitaliseringssatsningen genomförs av Nationalbiblioteket med stöd från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser som har bidragit till projektet med totalt 1,85 miljoner euro. Tidningarna tillgängliggörs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen. Då arbetet slutförs 2023 kommer totalt närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt. Användarrättigheterna till materialet är överenskomna med Kopiosto. 

”Det är glädjande att se att de svenskspråkiga tidningarna väckt intresse. De ger en direkt inblick i olika skeden av vår historia. Jag riktar ett varmt tack till våra samarbetspartner som möjliggör denna stora satsning”, säger Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kimmo Tuominen.

”Det känns fint att kunna bidra till att de svenskspråkiga dagstidningarna tillgängliggörs i så här stor omfattning. Samtidigt kan vi säkerställa att tidningsmakarna och -förläggarna får de upphovsrättsersättningar som de har rätt till”, säger vd Valtteri Niiranen på Kopiosto.

Mer information 

Kontaktchef Pirjo Karppinen, Nationalbiblioteket i Finland 
Tfn 050 318 2320, pirjo.karppinen@helsinki.fi
 
Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland 
Tfn 040 168 8088, kristina.linnovaara@sls.fi

Läs mer om projektet 

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024 
 
Nyheter om krig och fred – nu är de finlandssvenska tidningarna från 1940-talet tillgängliga på webben 

Projektet genomförs med finansiering från Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.