Flerspråkiga biblioteket tilldelas priset ABC-tuppen år 2022

Foto av hyllor i Flerspråkiga biblioteketKultur- och språkmedvetna tjänster är viktiga för invandrarnas integrering och identitet

År 2022 tilldelas ABC-tuppen Flerspråkiga biblioteket som verkar i Böle i Helsingfors. Priset ges som ett erkännande för bibliotekets kultur- och språkmedvetna tjänster och för att biblioteket erbjuder litteratur till den flerspråkiga befolkningen i hela Finland. Det är den 42 andra gången som ABC-tuppen delas ut av FinRA, d.v.s. Finnish Reading Association. Priset är ett erkännande för läsfrämjande arbete. Tidigare har priset gått till bl.a. Märta Tikkanen, Elspeth Randelin, Agneta Möller-Salmela, Katarina von Numers-Ekman och LL-bladet.

Årets pris är en påminnelse om betydelsen av flerspråkig litteratur, litteratur olika hemspråk, och läsandets och litteraturens betydelse i ett alltmer språkligt och kulturellt heterogent Finland. Tillgången till bibliotekstjänster på ens eget språk är mycket viktiga med tanke på integration, identitet och utvecklingen av olika språk. Flera internationella studier visar hur läsfärdigheter och litteratur både på ens första och andra språk och främmande språk stöder mångsidiga språk- och läsfärdigheter. Det flerspråkiga biblioteket erbjuder litteratur på närmare 100 språk till övriga bibliotek, skolor och daghem och familjer på olika håll i Finland.

Det flerspråkiga bibliotekets tjänster omfattar också annat än litteratur. Liksom övriga bibliotek erbjuds kunderna musik, filmer, tidskrifter, ljudböcker och e-böcker. Via mångsidigheten skapar biblioteket möten med olika kulturer och kan stöda olika gruppers egna språk och kulturer i samhället. Dessutom ordnar biblioteket program och verkar aktivt på t.ex. sociala medier. Dagens bibliotek är långt ifrån enbart bok- och materiallager.

– På biblioteket uppstår kontakter, erfarenheter utbyts och det finns utmärkta möjligheter att hjälpa kunderna på olika sätt, konstaterar FinRAs Juli-Anna Aerila.

Flerspråkiga biblioteket lever i tiden och svarar på samhällets föränderliga behov. T.ex. växte tillgången på material på ukrainska snabbt efter att kriget utbröt i vintras. I många länder är gratis bibliotekstjänster för var och en ett obekant fenomen.

– Genom priset hoppas vi att allt fler personer ska få veta om det flerspråkiga bibliotekets tjänster och att barn, unga och vuxna och även personer i deras närhet ska få tillgång till tjänsterna, konstaterar Juli-Anna Aerila.

ABC-tuppen delas alltid ut på den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Priset har delats ut ända allt sedan år 1981 då den började firas. Kriterierna för priset grundar sig på UNESCOs målsättningar: Dagen firas som en internationell påminnelse om vikten av läsfärdigheter och utbildning i arbetet för en hållbar framtid. FinRAs målsättning är också att främja det mångsidiga läsandet, kommunikationsfärdigheterna och lärandet såväl i Finland som via internationella nätverk. Bland medlemmarna finns lärare från olika utbildningsstadier och forskare som är intresserade av föreningens teman.

Priset till Flerspråkiga biblioteket överräcks i Böle bibliotek fredag 9.9.2022 kl. 13. Välkommen! På grund av serveringen ber vi om anmälan till tillställningen via länken:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5URFgxSjYzTUxaVkhPS0FSUzVFTjdTTU1CRiQlQCN0PWcu

Mer info:

FinRAs webbplats med info om bl.a. utmärkelsen ABC-tuppen: https://finrainfo.fi/

Om ABC-tuppen: Jan Hellgren (jan.hellgren@abo.fi/ 041 46 1916) och Juli-Anna Aerila (julaer@utu.fi / 044 518 3314) eller / Om Flerspråkiga biblioteket: Riitta Hämäläinen (riitta.hamalainen@hel.fi / 09 310 85 402) eller Eeva Pilviö (eeva.pilvio@hel.fi/ 09 310 85 460)