Helsingfors stadsbiblioteks fjärrlånetjänster och utlåning av cirkulerande samlingar avbryts under strejken

JUKO:s, JHL:s och Jytys strejk inom kommunsektorn påverkar leveransen av fjärrlån och det Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar.  

Under strejken den 3.5 – 9.5 avbryts  Helsingfors stadsbiblioteks fjärrlåneverksamhet och det här påverkar också leveransen av de cirkulerande samlingarna. Väntande serviceförfrågningar verkställs efter strejken.