Kimmo Tuominen vald till överbibliotekarie vid Nationalbiblioteket

Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom har utnämnt Kimmo Tuominen till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Nuvarande överbibliotekarien Cecilia af Forselles pensioneras den 1 juli 2022. Kimmo Tuominen är doktor i samhällsvetenskaper och arbetar för närvarande som överbibliotekarie vid Helsingfors universitets bibliotek. Han har mångsidig erfarenhet från biblioteksbranschen och Nationalbiblioteket. Därtill innehar han flera förtroendeuppdrag inom vetenskapssamhället och biblioteksfältet.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med toppexperterna vid Nationalbiblioteket, främja informationens öppenhet och tillgänglighet samt utveckla den nationella informationsmiljön. Jag är mycket engagerad i att främja bildning, jämlikhet, kulturen och det vetenskapliga arbetets förutsättningar och digitaliseringen", säger Kimmo Tuominen.

Nationalbibliotekets kommande överbibliotekarie framhäver samarbetets betydelse. ”Nationalbiblioteket är ett mångsidigt kompetenscenter och stöttepelaren för vårt nationella skriftliga minne. Tillsammans med minnesorganisationerna och andra samarbetsparter ser Nationalbiblioteket till att informationen når dem som behöver den och att vår nations andliga rikedom växer.”

Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom är glad för att den kommande ledaren för den viktiga kulturarvsorganisationen nu valts. ”Nationalbiblioteket är av central betydelse för universitetet och dess andra samarbetspartner i och med att biblioteket ansvarar för att deponera det publicerade kulturarvet och göra det tillgängligt. Jag är glad för att vi får en erfaren ledare med mångsidig erfarenhet från biblioteksbranschen att lotsa Nationalbiblioteket. Kimmo Tuominen känner Nationalbiblioteket väl också i egenskap av styrelsemedlem", konstaterar Sari Lindblom, rektor vid Helsingfors universitet.

Kimmo Tuominen är för närvarande överbibliotekarie vid Helsingfors universitets bibliotek. Före det har han arbetat bl.a. som chef för biblioteket vid Jyväskylä universitet, chef vid Riksdagsbiblioteket, bibliotekschef vid Humanistiska fakultetens bibliotek samt som tf professor i kommunikationslära, särskilt informationsforskning, vid Institutionen för kommunikationslära vid Helsingfors universitet. Därtill innehar han flera nationella och internationella förtroendeuppdrag.

Kimmo Tuominen tillträder som överbibliotekarie den 1 juni 2022.

Mer information:

Hanna Snellman
prorektor och Nationalbibliotekets styrelseordförande
vicepresident@helsinki.fi
+358 294122621

Kimmo Tuominen
kimmo.k.tuominen@helsinki.fi
+358 2941 40300

 

Nyheten på Nationalbibliotekets webbplats