Ny publikation: Meröppna bibliotek 2019, tillgänglighet och ökad gemenskap

Regionförvaltningsverket har publicerat resultaten för enkäten om meröppna bibliotek 2019. 

Antalet meröppna bibliotek har ökat markant efter år 2015. I de kommuner som svarade på enkäten finns sammanlagt 233 meröppna serviceställen och under de kommande fem åren planeras över 160 nya serviceställen. 

Praxisen för passerkontrollen och övervakningen har förenhetligats efter den förra enkäten om meröppet som genomfördes år 2015. Jämfört med år 2015 är de flesta meröppna bibliotek också tillgängliga för alla åldersgrupper. Åldersbegränsningar finns dock fortfarande. Målet med begränsningarna är att garantera de allra yngsta biblioteksanvändarnas säkerhet. 

Utomstående aktörers användning av bibliotekets lokaler under meröppettiden ökar allt mer. Olika hobbygrupper utgör den största användargruppen. Vanligtvis har utomstående aktörer tillgång till lokalerna under meröppettiden några gånger i månaden. Att användarna har hörts mer än tidigare i planeringen av de meröppna bibliotekens verksamhet är också ett uttryck för gemenskapen i de meröppna biblioteken. Användarrespons samlas också in aktivt.

Läs publikationen Meröppna bibliotek 2019, tillgänglighet och ökad gemenskap (PDF 300 kb) på Regionförvaltningsverkets sidor.