Regionförvaltningens svar på hur bibliotekstjänster erbjuds under undantagstillståndet

Målsättningen med stängningen av bibliotek är att förhindra spridningen av coronasmitta. Enligt THL smittar coronaviruset främst som dropp- eller kontaktsmitta, när en person hostar eller nyser. En viktig åtgärd för att förhindra smittspridningen är att undvika sociala kontakter.

På biblioteken ska man i sina olika serviceformer framför allt iaktta både personalens och biblioteksbesökarnas personsäkerhet. Regionförvaltningsverket rekommenderar inte i denna situation att biblioteken tar i bruk sådana tjänster som bidrar till att smittan sprider sig.

Biblioteken betjänar fortfarande sina användare med e-material.

Flera svar på frågor om ordnandet av bibliotekens och också andra instansers tjänster hittar du på Regionförvaltningsverkets sida http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset.