Yrsa Neuman ny överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek

Filosofie doktor Yrsa Neuman har valts till ny överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek. Neuman har tidigare arbetat bl.a. som lärare och forskare i filosofi vid Åbo Akademi, kurator och forskare vid Von Von Wright–Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet och som ledande koordinator vid Åbo Akademis bibliotek. Neuman har inlett arbetet som överbibliotekarie i mitten av augusti.