Kommuner som anslutit sig till e-biblioteket

Över 200 kommuner har anslutut sig till kommunernas gemensamma e-bibliotek. Tjänsten kommer i det första skedet att omfatta ungefär 85 % av invånarna i Finland. På webbplatsen www.e-biblioteket.fi finns en lista över de anslutna kommunerna.

Kommunernas gemensamma e-biblioteket kommer att tas i bruk i slutet av april. Användarna kommer att kunna läsa e-bibliotekets böcker i e e-biblioteksapp, om deras kommun har anslutit sig till e-biblioteket, dvs. deltar utvecklingen av tjänsten och inköp av den gemensamma samlingen. 

Mer information finns på webbplatsen www.e-biblioteket.fi