Ny lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia

En ny lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia träder i kraft vid årsskiftet. Den nya lagen ersätter den gällande lagen om biblioteket för synskadade, och genom lagen ändras ämbetsverkets namn till Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Bibliotekets huvudsakliga uppgift är att producera och utveckla bibliotekstjänster för personer med en synskada och personer med någon annan läsnedsättning. Biblioteket fungerar som sakkunnig i fråga om bibliotekstjänster för personer med en läsnedsättning och i fråga om tillgänglig publicering.

Mer information: UKM pressmeddelande 9.6.2022