RFV har publicerat statistiken för år 2022

År 2022 var fortfarande inte ett helt normalt verksamhetsår för biblioteken, eftersom de sista coronabegränsningarna gällde fram till februari-mars. Även om användningen av biblioteken 2022 inte har återgått till nivån före coronaåren visar alla indikatorer att den riksomfattande biblioteksanvändningen är uppåtgående, vilket bådar gott för 2023. Nya mätare i evenemangsstatistiken synliggör barn- och ungdomsbiblioteksarbetet.

RFV:s pressmeddelande

Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken