Webbplatsen Biblioteken.fi har förnyats

De uppdaterade versionerna av webbplatserna Biblioteken.fi, Kirjastot.fi och Libraries.fi har nu publicerats. I samband med förnyelsen av webbplatserna har sidorna arrangerats på ett nytt sätt och informationskanalerna har gjorts tydligare. Tillgänglighetsrekommendationerna har tagits bättre i beaktande och mobilanvändning har underlättats.

Via den nya ingångssidan hittar du direkt ingång till våra olika webbtjänster. I Pro-delen hittar du information för biblioteksanställda, bland annat aktuella nyheter och meddelanden, information om samarbetsgrupper och  lagstadgade uppdrag. På varje sida hittar du menyn med information för branschen och länk till ett alfabetiskt register med snabblänkar  till innehållet. 

Organiserad information för biblioteksbranschen

Webbplatsen har funnits sedan år 1998 och har uppdaterats flera gånger efter det. I den här uppdateringen har sidorna gåtts igenom och innehållet för biblioteksbranschen har ordnats i en meny enligt följande logik: 

Pro: biblioteksbranschens ingångssida

Pro-ingångssidan är en ingångssida till aktuella ämnen i biblioteksbranschen. Vi lyfter här fram sidor som används mycket och aktuella ämnen. Om det är något ämne du inte hittar på ingångssidan kan du söka det med hjälp av menyn eller det alfabetiska Register A-Ö. 

Aktuellt

På sidan Aktuellt hittar du nyheter och meddelande gällande biblioteksbranschen, Här hittar du också bland annat länkar till formulär för att lämna in nyheter och meddelanden. 

Fortbildning och arbetsplatser

På sidan Fortbildning och arbetsplatser hittar du meddelande om fortbildningar och annonser för lediga arbetsblatser. Här finns också information om utbildning inom biblioteksbranschen och länkar till utbildningsmaterial på nätet. 

Biblioteksbranschen och utveckling

Under Biblioteksbranschen och utveckling hittar du lagstadgade uppgifter. Här hittar du information om det riksomfattande utvecklingsuppdraget, de regionala utvecklingsuppdragen, RFV, specialuppdrag, UKM, projekt och publikationer. 

Marknadsföring och innehåll

Biblioteken.fi erbjuder innehåll för bibliotekens webbsidor. Här hittar du också information och färdigt material som kan användas till marknadsföring, samt anvisningar om hur du kan delta i att producera material till exempel för Bibliotekskanalen eller tjänsten Fråga bibliotekarien. 

Informationssökning

På informationsökningssidan finns länkar till hjälpmedel för informationsökning och en helhet med handledning för informationssökare. 

Samarbetsgrupper

I biblioteksbranschen finns olika råd, föreningar, organisationer, biblioteksnätverk och andra icke-lagstadgade samarbeten. Du hittar information om dem via den här sidan. 

Statistik

Via statistik-sidan hittar du statistik för de allmänna biblioteken, de vetenskapliga biblioteken och de åländska biblioteken. 

Anvisningar och rekommendationer

Under sidan Anvisningar och rekommendationer hittar du olika anvisningar om t.ex.  fjärrlån, innehållsbeskrivning och upphovsrätt. 

Flerspråkig biblioteket

Flerspråkiga biblioteket erbjuder sina tjänster för bibliotek och kunder i hela landet. Här hittar du anvisningar om hur du kan beställa material och marknadsföringsmaterial på olika språk. 

Fackkalendern finns inte mera. Nyheter, meddelanden, fortbildnings- och arbetsplatsannonser publiceras även i fortsättningen på sidorna. 

I samband med förnyelsen avstår vi från termen Fackalendern, men vi publicerar fortfarande nyheter, fortbildnings- och arbetsplatsannonser och andra meddelanden på våra sidor. Namnet Fackkalender var missvisande eftersom bara fortbildningsannonserna publiceras i kalenderform i Fortbilningskalendern. 

Nyheter och meddelanden som publiceras på Biblioteken.fi 

På Biblioteken.fi kan du publicera nyheter och meddelanden. De som beställt nyheterna och meddelandena fårh dem får till sin e-post.  De svenskspråkiga meddelandekategorierna är:

På de här sidorna hittar du också formulären för att lämna in nyheter och meddelanden. Använd formulären på Kirjastot.fi om du vill skicka in en finskspråkig nyhet eller ett finskspråkigt meddelanden. 

Kontrollera dina beställningar

En del av de finskspråkiga meddelandekategorierna har slagits ihop. Du kan kontrollera och redigera dina beställningar genom att Logga in och välja fliken Prenumerationer på Min sida. Om du inte ännu har registrerat dig på Biblioteken.fi kan du göra det genom att klicka på länken Logga in och välja fliken Registrera dig. 

Ge respons på förnyelsen

Ifall du inte hittar vad du söker kan du kolla i Register A-Ö. Där finns alfabetiskt listat innehåll på sidan och andra informationskällor för biblioteksbranschen. 

Om du upptäcker något som inte fungerar på sidorna eller information som har försvunnit eller om du har utvecklingsförslag så använd Respons-formuläret eller ta kontakt med redaktionen@biblioteken.fi