Ny svensk rapport om digitala böcker på bibliotek

Regionbibliotek Stockholm har publicerat en omfattande rapport om utlåning av e-böcker på bibliotek: Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur

Rapporten går igenom hur e-boks- och ljudboksutlåningen på bibliotek utvecklats över de senaste 20 åren, vilka lösningar som prövats, och vilka krav som behöver ställas på en framtida lösning. 

Biblioteksbladet har också flera gånger skrivit om ämnet. Nedan de två senaste artiklarna: