Uppdatering om projektet Bibliotekets inverkan på finländarnas liv

Uppdatering om projektet Bibliotekets inverkan på finländarnas liv

Bland de som deltog i enkäten utlottades gåvokort. Dessa har sänts till mottagarna.

Med stöd av Biblioteksmuseet arrangerade forskargruppen Ilkka Mäkinen och Eija Eskola senaste vinter en informationsinsamling där den stora allmänheten ombads berätta om vilken inverkan biblioteket haft på finländarnas liv. Man ombads redogöra för tecken på bibliotekets inverkan på livet i olika publicerade källor. Projektet har fått bidrag från Suomen Kirjastosäätiö. Nästan 40 personer förmedlade information via projektets nätblankett. Bland de som deltog lottade man ut tre stycken presentkort a´ 40 € till Suomalainen Kirjakauppa. Som fru Fortuna agerade Eva Reinikainen, ordförande för Vasa-Korsholms guider, och ur en påse plockade hon följande tre vinnare:

Heli Joensuu, Jyväskylä,

Mervi Sauer, Kuhmo,

Kaija Sjöblom, Teuva.

Presentkorten har sänts till vinnarna, grattis! Stort tack till alla som deltagit!

Insamlingen av material upphörde i slutet av mars, men projektet fortsätter. Arbetsgruppen har fortsatt insamlandet genom att systematisk söka igenom databaser som till exempel Historiallinen sanomalehtikirjasto (Historiska tidningsbiblioteket) och några större dagstidningars elektroniska arkiv. Det har framkommit att den typ av material som vi sökte, alltså anteckningar om bibliotek, finns i stora mängder och dylika publiceras alltjämt. Biblioteket har på ett avgörande eller betydelsefullt sätt inverkat på otaliga individers liv. Genom att samla in så stora mängder dylika berättelser som möjligt blir det tydligt vilken betydelse biblioteken har på samhälle och individ.    

Det är omöjligt för arbetsgruppen att gå igenom lokaltidningars färska årsberättelser eller elektroniska arkiv. Ändå är det just i dem som det troligen döljer sig synnerligen intressanta berättelse om bibliotekets roll i människornas liv. Det är alltså viktigt att även i framtiden noggrant följa med vad som publiceras i den egna lokaltidningen eller dess elektroniska arkiv, och att där söka artiklar eller omnämnande om bibliotekets roll eller  nyttan av biblioteket.

Ofta är dessa omnämnanden endast en mening eller en bisats långa. Här nedan ett exempel på en artikel från Vesilahden Sanomat 30.3.2022, om en person från Lempäälä som ägnar sig åt att fotografera stjärnor:

Himlen har alltid fascinerat Haavisto. Hans intresse för astronomi väcktes då en av hans kamrater på andra klassen briljerade med latinska namn på svampar.

– Haavisto berättar att han ilsknade till och trampade i väg till biblioteksbussen för att söka någonting motsvarande. 

– På hyllan med naturvetenskap hittade han en bok där det i slutet fanns en förteckning med fina latinska namn. Det var en förteckning över stjärnbilderna. Boken väckte direkt hans intresse och snart formligen slukade han allt som gällde astronomi. Intresset har fortsatt ända till i dag, 40 år senare.

Om du i lokaltidningen, om än bara i en bisats, råkar få syn på något där man berättar om bibliotekets inverkan på någons liv tar vi fortsättningsvis gärna emot sådan information. Uppgifter om saftiga bibliotekshistorier, med nödvändiga bibliografiska uppgifter och utdrag ur berättelser, kan man sända per e-post till ilkkajmakinen@gmail.com.

Finlands biblioteksmuseum (Vasa) stöder projektet. Bli medlem i föreningen som upprätthåller biblioteksmuseet! Sänd e-post till föreningens ordförande Anneli Ketonen, anneliketonen@gmail.com.

Leve biblioteket!

Projektet Bibliotekets inverkan på människornas liv