Meddelanden och kampanjer

Sommaren 2024: bibliotekens läskampanjer för familjer, barn och unga

Seinäjokis specialuppdrag har som tidigare år producerat riksomfattande läskampanjer fritt för biblioteken att använda.

 

I kampanjen för familjer och barn, Läsgänget och läskojan, figurerar det bekanta Läsgänget. De har byggt en läskoja, men de vet inte vad de ska läsa där inne. I kampanjen uppmanas barn och vuxna att ge sina bästa boktips till Läsgänget.

Kampanjen finns tillgänglig på åtta språk: svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska, ukrainska och nordsamiska. Det finns färdiga boktipslappar att fylla i för vuxna och för barn. Boktipslapparna finns på svenska och finska, men i materialpaketet finns också mallar utan text som man kan använda för alla språk och åldrar.

Biblioteken kan belöna de som boktipsar med en läskoja att pyssla. Biblioteken kan själva  skriva ut läskojorna eller trycka dem. Till materialpaketet hör också färgläggningsbilder och bilder på karaktärerna i Läsgänget, som biblioteken fritt får använda hur de vill.

Bekanta dig med kampanjen och materialet.

 

Läskampanjen för ungdomar är en Biblioteksutmaning som handlar om läsning och bibliotek. Under sommaren utförs minst tre utmaningar. Den som lämnar in utmaningsblanketten deltar i utlottningen av biobiljetter till sig själv och en kompis till valfri biograf. Kampanjen finns tillgänglig på svenska och finska. 

Kampanjmaterial och beskrivningar till biblioteken finns på kampanjens hemsida.

 

Materialet från läskampanjerna får användas fritt av biblioteken, och det får anpassas så att det passar det egna biblioteket. En del av materialet finns tillgängligt som redigerbart på plattformen Canva.

Har du frågor kring kampanjerna? Kontakta oss på erte.kirjasto@seinajoki.fi

Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki