Bokpaket till åk 5: Tidsresor, vänskap, miljöhot och zombier

Sammanlagt 170 femteklasser i Svenskfinland har fått ta emot ett nytt bokpaket denna vecka. I gåvan ingår tio nya böcker särskilt utvalda för läsare i femman tillsammans med ett tillhörande pedagogiskt material. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor och kreativa ordkonstuppgifter. Böckerna och materialet är finansierade av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och delas ut av Förbundet Hem och Skola i samarbete med Sydkustens ordkonstskola som står för bokurvalet och inspirationsmaterialet.

Det pedagogiska materialet och tips för mera lässug hemma hittas på ordkonstskolans webbplats: www.ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

Alla de femteklasser som inte har beviljats något bokpaket uppmuntras att kontakta sitt lokala bibliotek för att få tillgång till samma böcker och utnyttja materialet i klassen.

Som en bonus erbjuder de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass digitala besök till skolklasser under vårterminen där man bekantar sig närmare med böckerna. Klasslärare kan ta del av lärarträffar kring materialet i februari.

Bokpaket: pärmbilder