Meddelanden och kampanjerFortbildning och seminarier

Lukulystit-Läsfest 2022

Lukulystit-Läsfest-seminariet för barn- och ungdomsbiblioteksarbete ordnas 9-11.11.2022 i Tammerfors på temat ”biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa”. Det blir föreläsningar på toppnivå, inspirerande workshops, intressanta besöksmål och naturligtvis nätverkande med världens bästa kollegor!

Programmet publiceras och anmälan öppnas på evenemangets webbsidor 16.9. Skriv in datumet i din kalender och säkra din plats!

Börjar
Slutar
Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki
Fortbildningens eller seminariets tema